Povolenka ČRS

Často se  naše vedení organizace setkává s otázkou jak se stát členem naší místní organizace (dále MO) .

Zde je stručný návod jak se stát naším členem MO.

1) Podat naší MO přihlášku za člena. O formulář přihlášky si můžete požádat u některého z členů vedení naší MO. Na základě vyplněné přihlášky :

2) Absolovat test znalostí pro získání kvalifikace vydání rybářského lístku. Tento test se skládá ze základních znalostí z oblasti rybářství, biologie ryb a právních předpisů pro lov ryb. Test znalostí je možné  si vyzkoušet na stránkách www.rybsvaz.cz . Bližší informace o zkouškách podá předseda nebo jednatel viz kontakty.

Na základě úspěšného absolování testu, vydá naše MO :

I. Osvědčení o získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku. Na jeho základě příslušný obecní úřad s rozšířenou působností (informujte se na místním OÚ vašeho trvalého pobytu) vydá, po vyplnění žádosti a zaplacení správního poplatku, rybářský lístek. Ten se zpravidla vydává na 1-10 let . Dle období zaplatíte i výši správního poplatku.

II. Členskou legitimaci. Při jejím vydání zaplatí žadatel zápisné a členský příspěvek.(známka)

3) Po splnění všech výše zmíněných kroků si může žadatel zakoupit povolenku k lovu ryb ať už na mimopstruhové či pstruhové revíry. Povolenku zakoupíte u našeho hospodáře.

Ač vše vypadá složitě a dosti úřednicky, není se čeho obávat. Při pevné vůli dosáhnete svého.

Dále, ČRS (Český rybářský svaz) vydává několik druhů povolenek k lovu ryb s různým rozsahem platnosti. Nejznámější je celorepubliková-celosvazová, dále územní povolenky (např.povolenka hlavního města Prahy), a místní povolenky. Dle rozsahu působnosti je přizpůsobena i cena povolenky. Za zmínku stojí ještě tzv. hostovací povolenky, které vydává každá MO na své revíry.