Zápis 4/2019 ze dne 1.4.2019, zpracoval Jan Žák místopředseda MO.

Zápis

Ze schůze výboru místní organizace Českého rybářského svazu v Hovorčovicich konané 1.4.2019

Schůze se zúčastnily členové výboru viz prezenční listina

Předseda: Jiří Vegricht

Místopředseda: Jan Žák

Jednatel : Petr Kopecký

Hospodář: Jaroslav Král

Vodohospodář: Josef Kopecký-omluven

Brigádní referent : p.Dauda

Dozorčí komise : Jiří Dusil

Pokladní: Jan Čvančara

 

Program

1.Zahájení

2.Dotace

3. Zapůjčení rybářské klubovny

4. Závody

6. Závěr

 

  1. Schůze byla zahájena v 19 hod předsedou J.Vegrichtem, který přivítal všechny přítomné a zahájil s Poděkování sponzorům
  2. Dotace

Žádostí o dotace byl pověřen p Kopecký jednatel MO do 15.4.2019 dotace se týkají hlavně provozování dětského kroužku (pouze pomoc při pořizování vybavení) jinak námi zřízený a především velmi dobře vedený kroužek p1. Čvančarou je pro všechny děti , které mají zájem se něčemu naučit a propadnout vášni rybářské je zdarma. Dále se dotace týkají terénních úprav a zvelebení prostoru rybníka.

  1. Zapůjčení rybářské klubovny pro soukromé akce členů MO

Jak jsme již avizovali klubovna není jen ku prospěchu a schůzovani členů výboru , ale je možnost ji využít i soukromým aktivitám.Bylo odsouhlaseno, že člen, který bude chtít tuto možnost využít, je povinen tuto skutečnost nahlásit vždy před výborovou schůzí, která se koná vždy 1. pondělí nastávajícího měsíce.Poplatek za zapůjčení činí 500,-Kc.V případě využití této možnosti je nutné akci ukončit v 22hod téhož dne.

  1. Závody

Závody se konají 27.04-28.04. od 7hod do 13hod. Občerstvení , měření ryb zajištěno.

Jan Žák místopředseda místní organizace Hovorčovice