Násada ryb

Dne 30.4.2013 byla do našeho revíru vysazena násada kapra obecného o celkové váze 5q. Ze svazu nám bohužel není umožněno rybu alespoň týden hájit a tak je revír otevřen. Z přítomných ohlasů bylo zřejmé, že ryba tentokráte byla ve špatném stavu. Potlučena ba dokonce zaplísněna.