Rybařský zájezd Roudná u Soběslavi 6.9.-8.9.13

Letošní pozdně letní zájezd se uskuteční v malebném campu Pohoda v Roudné u Soběslavi. Tento camp je již řadu let naší RO odzkoušen. Je možno lovit jak na revíru Lužnice tak i na přilehlých pískovnách. Lovit budeme převážně dravce. Jste všichni srdečně zváni. Na zájezd je přihlášeno cca 20 členů. Tak jako každý rok proplácíme ubytování a cestovné ve výši 200 Kč/osoba.

 

Pohoda3 Pohoda1 Pohoda2