Schůze výboru MO ze dne 9.10.2013 – zápis

Ve středu 9.10. od 19 do 20 30 hod. proběhla schůze našeho místního výboru. Schůze se konala v salonku restaurace Růžek. Přítomni členové výboru:

Jiří Vegricht – předseda

Jan Žák – místopředseda

Stanislav Havelka -pokladník

Miroslav Novák – hospodář

Přísedící:

Petr Kopecký – administrátor webu, Martin Srp člen MO

Z účasti na  schůzi se omluvili Jiří Dusil (nemoc), Petr Míka (pracovní vytíženost), Petr Makal (rodin.důvody), Josef Kopecký (rovněž z prac.důvodů).

Na schůzi bylo projednáno:

Bod 1) Taneční zábava 16.11. naší MO. Zde je třeba zmínit asi nejdůležitější informaci, že zábava bude ufinancována z dotace obce a  drobných příspěvků místních sponzorů. Z členské kasy naší organizace nebude třeba ani koruna. Na zábavě zahraje skupina Framal.

Bod 2) Návrh na zřízení a vybudování vlastní klubovny. Tento návrh byl přednesen předsedou z důvodu: Končí nám možnost pronájmu domečku na kurtech, kde se předpokládá změna nájemce této nemovitosti. Návrh bude konzultován na obecním úřadě a o vývoji Vás budeme průběžně informovat.

Bod 3) Řešení situace ohledně neodevzdaných zápisů z výroční schůze. S návazností na oficální konání schůzí naší organizace, kde byla vznesena námitka proti nevhodnosti prostorů konání této činnosti v stávajících prostorách. Bylo dojednáno na žádost jednatele, že členské schůze se budou konat v uzavřené místnosti salonku restaurace Privat Gril. Důvodem je klidné a nerušené jednání.

Bod 4) Byl schálen návrh na odměnu administrátora webu. Bylo dojednáno a většinou schváleno: Odměna nebude vyplácena, ale bude poskytnuta úleva ve formě povinné brigádní činnosti.

Bod 5) Byli projednány podrobnosti ohledně nadcházejících závodů, které proběhnou o tomto víkendu. Zajištění cen , občerstvení apod.