Upozornění – vrácení úlovkových lístků

MO ČRS žádá ty členy, kteří nesplnili povinnost vrátit vyplněný úlovkový list (povolenku), nechť učiní okamžitě. Doposud se neodevzdalo na 25 vydaných povolenek!