Zápis 10/2019 z schůze výboru 4.11.2019, zapsal Jan Žák

Zápis

Ze schůze výboru místní organizace Českého rybářského svazu v Hovorčovicich konané 4.11.2019

Schůze se zúčastnily členové výboru viz prezenční listina

Předseda: Jiří Vegricht

Místopředseda: Jan Žák

Jednatel : Petr Kopecký

Hospodář: Jaroslav Král

Vodohospodář: Josef Kopecký omluven

Brigádní referent : Albert Dauda

Dozorčí komise : Jiří Dusil

Pokladník, vedoucí mládeže: Jan Čvančara

Host p.Král

Program

1.Zahájení

2. Rybářská zábava

3. Přestupek rybářského řádu

4. Návrh p.Krále na uspořádání  závodů v rybolovu Feedr

  1. Schůze byla zahájena v 19 hod předsedou J.Vegrichtem, který přivítal všechny přítomné
  1. Rybářská zábava

Tato naše každoroční akce se koná 16.11.2019 v restauraci Privat grill od 20°° hod.

Byly projednány jednotlivé organizační záležitosti ohledně úspěšného uspořádání této akce.

Bylo dohodnuto rozdělení jednotlivých úkolů pro členy výboru MO a jejich správného načasování. V průběhu akce je zajištěna bohatá tombola a velmi dobrý hudební zážitek.Lístky na tuto akci lze zakoupit v restauraci Privat Grill v ceně 100,-Kč

  1. Projednání přestupku

Byl projednán přestupek našeho člena na Lhotáku,který se týká nedodržení přítomnosti u nahozených udic.Proto žádáme všechny členy,aby se tohoto prohřešku, kdekoli, snažily vyvarovat.Pro člena MO to znamená komplikace s nákupem nové povolenky a dost velký trest od svazu.

  1. Návrh p.Krále na uspořádání závodů v rybolovu feedr.  Byl projednán tento návrh a výbor MO byl v zásadě touto nabídkou srozuměn. Je nutné doladit detaily tohoto závodu a věříme, že tato akce obohatí nejen nás dospělé ale hlavně naše děti v kroužku vedeném p. Čvančarou.V případě konání této akce je to pro děti velmi inspirující.

Jan Žák místopředseda místní organizace Hovorčovice