Zápis 11/2023 ze schůze výboru místní organizace Českého rybářského svazu v Hovorčovicich konané 7.11.2023

Schůze se zúčastnili členové výboru

Předseda: V. Král

Místopředseda: J. Vegricht

Jednatel : P. Kopecký

Hospodář: J. Král

Vodohospodář: J. Kopecký

Brigádní referent : P. Král

Pokladník, vedoucí mládeže: Jan Čvančara

Program

1.Zahájení

2. Starostenský Guláš – vyhodnocení

3. Závody

4. Brigáda 14.10.23

5. Oprava zábradlí na stavidle

6. Zábava

7. Finanční příspěvek

8. Závěr

1.Zahájení

Shůze byla zahájena v 19 30 hod předsedou V.Králem, který přivítal všechny přítomné a přednesl program, doplnili ho ostatní čl.výboru p.Kopecký, J.Vegricht, J.Král

2. Starostenský Guláš

MO se zúčastnila dne 14.10. akce “Starostenský Guláš”. Náš spolek obsadil 2. místo v hodnocení odborné poroty. Smyslem bylo opět reprezentovat náš spolek široké veřejnosti informovat o naší činnosti spolku a pobavit se s ostatními soutěžícimi a veřejností.

3. Závody 21-22.10.23

Výbor zhodnotil, závody jako organizačně zvládnuté. Rybářských závodů se účastilo 28 našich členů. Termínově nešly závody řešit jinak, neboť zarybnění proběhlo týden před závody. Děkujeme za účast.

4. Brigáda 14.10.23

Výbor MO pořádal hromadnou brigádu. Brigáda splnila účel a byl proveden úklid, odstranění náletových dřevin, posečeno, výsadba okrasných trvalek. Děkujeme všem 10 účastníkům brigády z řad členů. Stále není odstraněno zatékání do pergoly . Odstranění závady zajistí místopředseda J. Vegricht .

5. Oprava zábradlí na stavidle

Výbor a ÚSMP byl informován zastupitelstem obce o havarijním stavu zábradlí na stavidle . Výbor předseda V.Král zajistil uvedenou opravu na svazu . Tzn. bude opraveno na náklady majitele nikoliv z naší pokladny.

6. Zábava

Výbor MO projednal a zajistil organizačně zábavu. Restauraci, plakáty, lístky, občerstvení, kapelu, tombolu, výzdobu. Informoval širokou veřejnost a pozval všechny členy spolku.

7. Finanční příspěvek

Výbor projednal dočerpání fin. příspěvku Jednatel MO p.Kopecký zajistí vyúčtování v řádném termínu do 15.12.2023 . Příspěvek byl profinancován v plné výši.

9. Závěr

Schůze byla zakončena v 21 30 hod.

Zapsal

Jednatel MO ČRS Hovorčovice

Petr Kopecký