Zápis 6/2019 ze dne 3.6.2019, zpracoval Jan Žák místopředseda MO.

Schůze se zúčastnily členové výboru viz prezenční listina

Předseda: Jiří Vegricht
Místopředseda: Jan Žák
Jednatel : Petr Kopecký
Hospodář: Jaroslav Král- omluven
Vodohospodář: Josef Kopecký – omluven
Brigádní referent : p.Dauda
Dozorčí komise : Jiří Dusil
Pokladník: Jan Čvančara

Program

1.Zahájení
2. vyúčtování brigády a dětského dne
3. Smlouva o nájmu a schválený pronájem
4. Brigáda mimo vyhlášení MO
5.Spolupráce s p.Králem

Schůze byla zahájena v 19 hod předsedou J.Vegrichtem, který přivítal všechny přítomné

Vyúčtování brigády a dětského dne
Náklady na tyto akce jsou řádně zaevidovány a schváleny MO.
Smlouva o nájmu RO
Smlouva o pronájmu prostor MO byla schválena výborem M0 Dne 13.7.bude objekt
propůjčen na dobu určitou členu MO po podpisu nájemní smlouvy. Smlouva je po
podpisu platná.
Schvalování nájmu je vždy v kompetenci výboru MO.
Brigáda mimo MO, na přítocích rybníka nebyla , bohužel, nahlášena od ÚS ČRS,který tuto brigádu neavizoval nikomu z výboru MO.Proto se pokusíme dohodnout s ÚS ĆRS na ohlášení jakékoliv brigády mimo MO,buď předsedovi nebo brigádnímu referentovi.

5.Na dnešní schůzi byl přítomen p.Král,který se zúčastnil se svým týmem závodů MO a nabídl nám spolupráci při pořádání dětského kroužku a dalších aktivit týkajících se dětí ,třeba i na účasti na závodech v oblastních kláních.Na tuto činnost byl odsouhlasen víceméně symbolický příspěvek 3000,-kč.Tímto děkujeme za jeho vstřícnost a doufáme,že naše děti si tímto ve spolupráci s vedoucím kroužku p.Čvančarou rozšíří znalosti o rybolovu.

Jan Žák místopředseda místní organizace Hovorčovice