Zápis z výborové schůze 25.3.2015

Hovorčovice 25.3.2015

Zápis

ze schůze výboru místní organizace Českého rybářského svazu v Hovorčovicích

konané 25.března 2015

Schůze se zúčastnili členové výboru viz.prezenční listina.

Předseda : Jiří Vegricht

Místopředseda: Jan Žák

Jednatel, administrátor: Petr Kopecký

Hospodář: Miroslav Novák

Vodohospodář:  Josef  Kopecký

Brigádní referent: Petr Makal

Pokladník: Stanislav Havelka

Účetní: Jiří Dusil

Dozorčí komise: omluvena

Schůze byla zahájena v 18.20h. předsedou J.Vegrichtem, který přivítal všechny přítomné a vyjádřil spokojenost s maximální účastí na této výborové schůzi a přednesl program.

Program

1.Čištění rybníka v Hovorčovicích

2. Klubovna a další potřebné investice

3. Pokladna a reorganizace účtu

4. Konání výborových schůzí

5. Zájezd na jaře

6. Brigáda pro obec

7. Rozloučení s rybníkem 28.3.2015

8.Diskuse a závěr

 

1.Čištění rybníka v Hovorčovicích

Dle informací předsedy J.Vegrichta se rybník vypustí od 28.3. do 1.4.2015 , 2.4.2015 výlov.

2. Klubovna a další potřebné investice

Pro další nutné investice do klubovny byla jednomyslně odsouhlasena cena 20.000,-Kč.

3. Pokladna a reorganizace účtu

Od 1.4.2015 bude veškeré finanční transakce hotovostní i bezhotovostní zajišťovat pokladník Stanislav Havelka. Bude mu navýšena roční odměna 200,-Kč na místo účetního Jiřího Dusila. Důvodem změny je nutnost obměny starého účtu za nový. Bude zřízen elektronický účet s platební kartou. Dispoziční právo získá předseda a pokladník. Předseda ,jakožto správce účtu,  může umožnit manipulaci s účtem ještě třetí osobě z členů výboru a to volbou. Hospodář M.Novák bude předávat informace ohledně úhrad pokladníkovi , který bude platby realizovat.

4. Konání výborových schůzí

Byla domluvena pravidelnost výborových schůzí. Schůze se budou konat 1x měsíčně, vždy první středu v měsíci od 18.00 hodin. Neplatí pro červenec a srpen. Schůze se budou konat v klubovně u  rybníka.

5. Zájezd na jaře

Zájezd na jaře bude v termínu 19-21.6.2015 . Lokalita Slapy-Živohošť

6. Brigáda pro obec

Na základě žádosti starosty obce Hovorčovice vypomůžeme obci v akci „Ukliďme Česko“ a to účastí cca 10 našich členů. Brigáda se koná v sobotu 18.4.2015 od 9 hod. Účastníky zajistí předseda J.Vegricht.

7. Rozloučení s rybníkem 28.3.2015

Proběhne akce na klubovně u rybníka, která byla již avizována na členské schůzi. Občerstvení a organizaci brigády (výměna oken, nátěr dřeva) zajistí předseda J.Vegricht.

8.Diskuse a závěr

Schůze byla zakončena ve 20.05 hodin. bohatým pohoštěním.

 

Jednatel MO ČRS Hovorčovice

Petr Kopecký