Zápis z výborové schůze 6.5.2015

Zápis ze schůze výboru místní organizace Českého rybářského svazu v Hovorčovicích
konané 6.května 2015 v rybářské klubovně u rybníka.

Schůze se zúčastnili členové výboru viz.prezenční listina.
Předseda : Jiří Vegricht
Místopředseda: Jan Žák
Jednatel, administrátor: Petr Kopecký
Hospodář: Miroslav Novák
Vodohospodář:  Josef  Kopecký
Brigádní referent: Petr Makal
Pokladník: Stanislav Havelka
Účetní: Jiří Dusil
Dozorčí komise: omluvena

Schůze byla zahájena v 19.00h. předsedou J.Vegrichtem, který přivítal všechny přítomné a vyjádřil spokojenost s maximální účastí na této výborové schůzi, obeznámil přítomné o omluvě za dozorčí komise Petra Míku a přednesl program.

Program
1. Změna zájezdu
2. Sledování stavu rybníka
3. Pokračující práce na obnově rybářské klubovny
4. Žádost o dotaci
5. Administrativní změna názvu naší organizace
6. Vyhodnocení brigády “Ukliďme Česko“
7. Závěr schůze
1. Změna zájezdu
Termín jarního zájezdu 19.6.-21.6.2015 zůstává bez změny. Místo zájezdu bylo změněno na autokemp Dobřichovice. Více na http://www.campdobrichovice.cz/ . Důvodem změny je obsazenost v chatičkách na Slapech. Rezervaci míst a organizační záležitosti zajišťuje předseda MO Jiří Vegricht.
2. Sledování stavu rybníka
Bylo hlášeno zanesení výpusti na našem rybníku. Nejspíše se jednalo u činnost vandalů. Situace byla vyřešena odstraněním starého kyblíku, který pachatel nacpal do výpusti. Dle žádosti z ÚSMP bude rybník pravidelně kontrolován naším zástupcem. Na schůzi byl pověřen tímto úkolem hospodář M.Novák.
3. Pokračující práce na obnově rybářské klubovny   

 Nadále budou pokračovat práce při zvelebování naší klubovny. Všichni členové MO mohou vypomoci v rámci brigádní činnosti.
4. Žádost o dotaci

Projednala se žádost podaná na obec o dotaci na rybářskou zábavu. Žádost nám byla prozatím zamítnuta z důvodu nového občanského zákoníka s odkazem na zákon 21/2015, který byl doplněn o Zákon 250/200 Sb . Na dotaci i nadále bude pracovat jednatel Petr Kopecký.
5. Administrativní změna názvu naší organizace
Z našeho nadřízeného orgánu ÚSMP přišla žádost o nový registrační list organizační jednotky Českého rybářského svazu. Dle nového občanského zákona (dále jen OZ) jsme zaregistrováni ve spolkovém rejstříku vedeného Městským soudem v Praze, právní formou: Pobočný spolek. Nadále se řídíme stanovy a jednacím řádem ČRS. Tato změna OZ nám do budoucna přinese mnoho nového a to hlavně v oblasti administrativní a účetní. Dle stanov ČRS byli zapsáni do spolkového rejstříku jako statutární zástupci předseda a jednatel MO.
6. Vyhodnocení brigády “Ukliďme Česko“
V sobotu 18.4.2015 proběhla brigáda vyhlášena obcí pod názvem “Ukliďme Česko“. Brigáda byla vyhodnocena úspěšně, sešlo se cca 10 členů a byla vyčištěna od odpadků oblast k remízku a cesta v remízku. Bylo sesbíráno několik pytlů odpadu.
7. Závěr schůze
Schůze byla zakončena ve 20.30 hodin. bohatým pohoštěním.
Jednatel MO ČRS Hovorčovice
Petr Kopecký