Zápis z výborové schůze MO ČRS Hovorčovice 1.10.2014

Hovorčovice 1.10.2014

Zápis ze schůze výboru místní organizace Českého rybářského svazu v Hovorčovicích konané 1.října 2014

Přítomni : Vegricht, Žák, Kopecký, Novák, Havelka, Makal, Dusil
Přísedící člen: Vladimír Lípa
DK: omluvena

Předseda MO pan J.Vegricht přivítal všechny na jednání výboru MO ČRS a přednesl program schůze. Schůzi zahájil v 19 15h. Petr Kopecký zjistil počet členů, viz.prezenční listina.

1/ Dodatečné schválení převozu zahradní buňky v záležitosti zřízení klubovny MO Hovorčovice. Vyčlenění finančních prostředků na tuto akci ve výši 3.146,-Kč. Odhlasováno jednomyslně.

2/ Uvolnění finanční částky 20.000,-Kč na opravu a zvelebení rybářské klubovny. Jednohlasně odsouhlaseno.

3/ Vyhlášení termínu podzimní brigády na 18.10.2014. Plánuje se sekání trávy a celková údržba čistoty okolí rybníka. Panem Žákem bylo připomenuto, že brigády mohou jednotliví členové vykonávat v kteroukoliv dobu a odpracované hodiny zapsat u brigádního referenta.

4/ Zhodnocení podzimního rybářského zájezdu, počet členů, cena apod.

5/Zhodnocení rybářských závodů z 27 a 28.9.2014. Výsledky, násada apod.

6/ Schválení rybářské zábavy v termínu 15.11.2014. Přislíbena dotace od obce.
Úkoly: a) zajistit prostory v Restauraci Privat Gril a kapelu
zajistí p.Vegricht
b) ryby do tomboly zajistí J.K. a J.Vegricht

7/ Schůze ukončena v 21:05 hod.