Zápis z výborové schůze MO ČRS Hovorčovice z 5.11.2014

Hovorčovice 5.11.2014

 Zápis

ze schůze výboru místní organizace Českého rybářského svazu v Hovorčovicích

konané 5.listopadu 2014

Přítomni výbor: Vegricht, Žák, Kopecký, Novák, Havelka, Makal, Dusil

Dozorčí komise: Jiří Hrabar

Předseda MO pan J.Vegricht přivítal všechny na jednání výboru MO ČRS a přednesl program schůze. Schůzi zahájil v 18 30h. Petr Kopecký zjistil počet členů, viz.prezenční listina. Občerstvení na schůzi zajistil Jiří Dusil. Místo konání klubovna Rybáři-Hovorčovice.

 Program:

 1)Správa pokladníka

2)Úprava interiéru klubovny

3)Organizační záležitosti rybářské zábavy

4)Zpráva účetní

5)Zhodnocení uplynulé brigády

6)Schůze předsedů

7)Závěr

1)Správa pokladníka: Bylo předloženo vyúčtování za rybářské závody a nákupy materiálu na střechu klubovny. Doposud proinvestováno 8879,-Kč. Vše bez závad.

2)Úprava interiéru klubovny. Bylo jednomyslně odsouhlaseno, že klubovna bude obložena smrkovými palubkami. Nákup palubek zajistí předseda Jiří Vegricht. Předpokládaná investice cca 5000,-Kč.

3) Rybářská zábava proběhne v plánovaném termínu 15.11.2014. Na zábavu nebudeme přispívat z členského fondu. Zábava by měla být finančním přínosem do naší pokladny. Financování zajistí obecní úřad a sponzoři.

4)Zpráva účetní. Pouze ústně slovy účetního, proběhla průběžná kontrola v účetní knize. Chybí výpisy z účtu. Nápravu zajistí do příští schůze J. Vegricht a P. Kopecký. Vyzvednou výpisy při příštím výběru hotovosti .

5) Proběhlá brigáda 18.10.2014. Projednání ohledně malé účasti členů na brigádách. Návrh na zvednutí cen za odpracovanou hodinu. Ohledně brigád budou probíhat další diskuse a konečné stanovisko proběhne na výroční členské schůzi.

6) Organizace bere na vědomí zaslanou pozvánku na poradu předsedů MO ČRS Územního svazu města Prahy, která se koná v úterý 18.listopadu 2014. Delegován byl předseda Jiří Vegricht, přislíbil účast na této poradě.

7) Závěr schůze v 20 30 hodin.