Zápis z výborové schůze MO ČRS z 23.5.2017

Hovorčovice 24.05.2017

                                                                                    Zápis

ze schůze výboru místní organizace Českého rybářského svazu v Hovorčovicích 

                                                                          konané 24.5.2017
                                                                                          Schůze se zúčastnili členové výboru viz.prezenční listina
              Předseda: Jiří Veigricht : – přítomen
              Místopředseda :Jan Žák – přítomen
             Jednatel,administrátor: – Petr Kopecký – přítomen
             Hospodář: Miroslav Novák – přítomen
             Vodohospodář :Josef Kopecký – přítomen
              Brigádní referent:Petr Makal – nepřítomen -neomluven
             Účetní: Jiří Dusil – přítomen
             Dozorčí komise: Václav Havlíček: – přítomen
             Pokladník:-J.Čvančara – přítomen
                                                                                                                                   Program
                     1. Zahájení
 
                     2. Dětský rybářský den
 
                     3.Projednání nákupu movitého majetku
 
                     4.Úhyn ryb
 
                      5.Diskuze
 
                      6.Závěr
                                            1.Zahájení                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
          Schůze byla zahájena v 18°°hod předsedou J.Vegrichtem, který přivítall všechny přítomné
          a  přednesl program schůze.
                    2. Dětský rybářský den
               Tento bod se týkal organizace dětského ryb.dne – rozdělení členů výboru na práce spojené s pořádáním, nákup cen, občerstvení a pomoc dětem, zajištění materiálu
                        nutného pro lov ryb.
                        Dále bylo předsedou oznámeno sponzorství fy.MASICO – buřty pro děti zdarma.Ostatní  občerstvení je zajištěno. Ceny by měla poskytnout i f.Mivardi.
                       DRD  se koná 28.5.2017 od 8°°hod – 12°°hod
                       Soutěž je rozdělena do dvou kategorií :1.kategorie  6 – 10 let
                                                                                           2.kategorie 11-15let
                        V obou kategoriích vítězí ten, který uloví největší rybu. (délka rozhoduje).
                    3. Projednání nákupu
                       Byl projednán nákup nové chladničky z hlediska úspornosti el.proudu a havarijního stavu současné, nicméně tento návrh nebyl v současné době přijat.
                    4. Úhyn ryb
                    
                        Po oznámení o větším úhynu ryb na ČRS – odpovědí bylo konstatování,že je zapřičiněno pozdním zarybněním – ryba neměla čas se
                        před zimním obdobím dostatečně adaptovat na nové podmínky.
                        Uhynulé ryby jsou průběžně odstraňovány.
                      5.Diskuze
                       proběhla hlavně na téma DRD  – od svazu je zajištěna společná povolenka pro děti, které se zúčastní lovu ,dále celková organizace, aby se soutěžící
                       mohli nerušeně věnovat lovu.
                   5.Závěr
                      Schůze byla ukončena v 19°°hod
                      Jan Žák
                      místopředseda MO ČRS Hovorčovice