Zápis ze schůze MO ČRS Hovorčovice 5/2019 z 29.4.2019

Zápis

Ze schůze výboru místní organizace Českého rybářského svazu v Hovorčovicich konané 29.4.2019

Schůze se zúčastnily členové výboru viz prezenční listina

Předseda: Jiří Vegricht
Místopředseda: Jan Žák
Jednatel : Petr Kopecký
Hospodář: Jaroslav Král
Vodohospodář: Josef  Kopecký
Brigádní referent : p. Dauda
Dozorčí komise : Jiří Dusil
Pokladník: Jan Čvančara

Program

1.Zahájení

2.Vyhodnoceni závodu
3. Zapůjčení rybářské klubovny
4.Občerstvení během brigády
5.Protokol o zapůjčení

6.Brigáda 1-2.6.2019

 

Schůze byla zahájena v 19 hod předsedou J.Vegrichtem, který přivítal všechny přítomné a zahájil schůzi

2)

Zhodnocení závodu
Závody proběhly v naprostém pořádku a zde jsou vítězové kategorií
Děti 1.misto Michal Novák
Dospělí 1.misto Mirek Nešpor
Děkujeme všem závodníkům za účast a doufáme v zachování přízně naší organizaci.

3)

Zapůjčení rybářské klubovny pro soukromé akce členů MO
Jak jsme již avizovali klubovna není jen ku prospěchu a schůzovani členů výboru , ale je možnost ji využít i soukromým aktivitám. Bylo odsouhlaseno, že člen, který bude chtít tuto možnost využít, je povinen tuto skutečnost nahlásit vždy před výborovou schůzí, která se koná vždy 1. pondělí nastávajícího měsíce. Poplatek za zapůjčení činí 500,-Kc. V případě využití této možnosti je nutné akci ukončit v 22hod téhož dne.Za použití vybavení výčepního zařízení poplatek 200,-Kč.

4)

Občerstvení během neoficiální brigády v kontextu osobní iniciativy není hrazeno MO Hovorčovice a proto není možné tuto možnost využívat.

5)

Protokol o zapůjčení klubovny:
Je vypracován protokol o zapůjčení klubovny a jejího vybavení.
Nájemce se zavazuje , že majetek MO bude odevzdán ve stavu v jakém objekt a vybavení převzal.
Následné škody budou vymáhány.

6)

Brigáda MO ČRS Hovorčovice proběhne 1 a 2.6.2019 od 9 do 14h. Sraz v sobotu 1.6. v 9 hod před klubovnou. Bude se sekat tráva , natírat klubovna, budovat dlažba pod pergolou.

Zapsal
Jan Žák místopředseda místní organizace Hovorčovice