Zápis z mimořádné schůze výboru MO ČRS dne 18.4.2017

Hovorčovice 18.04.2017

 

Schůze se zúčastnili členové výboru viz.prezenční listina
Předseda: Jiří Veigricht : – přítomen

Místopředseda:Jan Žák – přítomen

Jednatel,administrátor: – Petr Kopecký – přítomen

Hospodář: Miroslav Novák – přítomen

Vodohospodář :Josef Kopecký – nepřítomen – omluven

Brigádní referent:Petr Makal – nepřítomen – neomluven

Pokladník. J.Čvančara – přítomen

Účetní: Jiří Dusil – přítomen

Dozorčí komise: Václav Havlíček: – přítomen

Schůze byla zahájena v 19°°hod předsedou J.Veigrtem,který přivítal zůčastněné a přednesl program schůze.
Program

1. zahájení

2.nákup sekačky

3.Vedení RK – děti

4.závody

6.diskuze

7.závěr

2. Nákup sekačky

Výborem MO byl odsouhlasen nákup sekacího traktůrku s tím, že bude využita

nejlepší cenová nabídka včetně servisu tohoto zařízení prodejcem. Byl vybrán dodavatel Hobby centrum Radotín.

3.Vedení rybářského kroužku

Vedením rybářského kroužku byl po své vlastní iniciativě, kterou výbor velmi

uvítal zvolen p.Čvančara.

4. Rybářské závody

Závody se konají 22.4 a 23.4 od 7°°hod do 13°°hod.

Občerstvení a ceny zajištěny

5.Diskuze

Předmětem diskuze bylo zajištění závodů po organizační stránce.

6.Závěr

Schůze byla ukončena v 21°°hod

Jan Žák

místopředseda MO ČRS Hovorčovice