Mimořádná výborová schůze ze dne 18.7.2016

Zápis z výborové schůze 18.7.2016 – mimořádná

Zápis

ze schůze výboru místní organizace Českého rybářského svazu v Hovorčovicích

konané 18.července 2016

Schůze se zúčastnili členové výboru viz. prezenční listina.

Předseda : Jiří Vegricht – přítomen

Místopředseda: Jan Žák – omluven

Jednatel, administrátor: Petr Kopecký – přítomen

Hospodář: Miroslav Novák – přítomen

Vodohospodář:  Josef  Kopecký – přítomen

Brigádní referent: Petr Makal – přítomen

Pokladník: Stanislav Havelka – omluven (rodinné důvody)

Účetní: Jiří Dusil – přítomen

Dozorčí komise: nepřítomna

Schůze byla zahájena v 19.30h. předsedou J.Vegrichtem, který přivítal všechny přítomné přednesl program schůze.

Program

1. Účetnictví dle nového OZ

2. Sekačka-sečení okolo rybníka

3. Investice klubovna

4. Plánovaná výstavba nové školy

5. Zájezd na podzim

6. Vyhodnocení dětských závodů

7. Diskuse a závěr schůze
1. Účetnictví dle nového občanského zákoníku

Nově jsme povinni podávat účetní zprávu ohledně závazků a pohledávek na soud Praha východ. Zajistí účetní p.Dusil podepíší statutární zástupci.

2. Sekačka-sečení okolo rybníka

Sekačka bude i nadále pro tuto sezonu zdarma pronajata a zajistí se na ní generální oprava. Pro příští rok je návrh zakoupit novou, bude dále projednáno. Bude vyplacena jednorázová odměna p.Buckému za sečení a odvoz ve výši 1.000,-Kč.

3. Investice klubovna

I nadále budou probíhat investice do nové klubovny. Pokladník p.Havelka nahlásil proinvestovanost ve výši 17.791,-Kč z plánovaných 20.000,-Kč pro tento rok.

4. Plánovaná výstavba nové školy

Plánovaná výstavba nové školy by se nás neměla nijak dotknout. Nový plot vyroste těsně vedle klubovny.

5. Zájezd na podzim

Podzimní zájezd se plánuje na “starou pohodu“ v termínu23-24-25.9.2016

6. Vyhodnocení dětských závodů

Dne 4.6.2016 proběhli dětské závody. Bylo zajištěno občerstvení a poměrně neočekávaně vysoká účast dětí. Celá akce vynesla tři malé nové uchazeče o RL. Ryb nebylo uloveno mnoho, neboť rybník byl ještě hodně znečištěn. Byl uloven jeden kapr. Vítěz závodů. Fr.Kopecký.

7. Diskuse a závěr schůze

Schůze byla ukončena v 21 00 hodin.

 

Jednatel MO ČRS Hovorčovice

Petr Kopecký