Zápis z výborové schůze 29.8.2016.

 

Zápis

ze schůze výboru místní organizace Českého rybářského svazu v Hovorčovicích

konané 29.srpna 2016

Schůze se zúčastnili členové výboru viz. prezenční listina.

Předseda : Jiří Vegricht – přítomen

Místopředseda: Jan Žák – nepřítomen

Jednatel, administrátor: Petr Kopecký – přítomen

Hospodář: Miroslav Novák – přítomen

Vodohospodář:  Josef  Kopecký – přítomen

Brigádní referent: Petr Makal – omluven

Pokladník: Stanislav Havelka – přítomen

Účetní: Jiří Dusil – přítomen

Dozorčí komise: nepřítomna

Schůze byla zahájena v 19.50h. předsedou J. Vegrichtem, který přivítal všechny přítomné přednesl program schůze.

Program

1. Údržba rybníka

2. Zájezd “ stará pohoda“ 23-24-25.9.2016

3. Gulášiáda 8.10.2016

4. Toaleta ke klubovně

5. Zábava 19.11.2016

6. Diskuse a závěr schůze

 

1. Údržba rybníka

Správcem rybníka byl pověřen náš člen p. Bucký. Ten bude vykonávat pravidelnou údržbu rybníka zejména sečení a odvoz trávy. Za uvedenou činnost mu byla přiznána výborem odměna 200,-Kč za jedno sečení a odvoz trávy. Důvodem celé situace je , že jednotlivý naši členové nejsou i nadále schopni stanovené brigádní hodiny odpracovat.

2. Zájezd “ stará pohoda“ 23-24-25.9.2016

Výborem byl schválen podzimní zájezd do Roudná u Tábora. Na starou pohodu pojedeme v termínu 23-25.9.2016. Členové se mohou hlásit u předsedy J.Vegrichta.

3. Gulášiáda 8.10.2016

Spolek působící v Hovorčovicích FELIXLIBERI pořádá akci Starostenský guláš , která se koná v hovorč. parku v sobotu 8.10.2016 . Pro veřejnost od 14:30 hod. Do soutěže jsme se jako spolek přihlásili a budeme bojovat s našimi kuchaři, jmenovitě pan Dauda a pan Dusil.

4. Toaleta ke klubovně

Řeší se na příslušných úřadech (OÚ Hovorčovice+staveb.úř.Líbeznice) WC ke klubovně, které je nutností při pořádání větších akcí jako jsou závody.

5. Zábava 19.11.2016

V Sobotu 19.11.16 budeme pořádat jako každý rok, zábavu. Výbor projednával organizační podrobnosti této připravované akce. Kapela, sál, soutěž atd…

6. Diskuse a závěr schůze

Proběhla všeobecná diskuse a závěr schůze byl v 21:20 hod.

Petr Kopecký

Jednatel MO ČRS Hovorčovice