Schůze výboru MO ze dne 12.11.13 – zápis

Dne 12.11.13 proběhla schůze našeho vedení- výboru organizace. Schůze se účastnili téměř všichni zvolení členové výboru. Jmenovitě:

1) Jiří Vegricht – předseda

2) Jan Žák – místopředseda

3) Stanislav Havelka – pokladník

4) Miroslav Novák – hospodář

5) Petr Makal – brigádní referent

6) Jiří Dusil – účetní

7) Petr Míka – jednatel

Omuven byl pouze vodohospodář Josef Kopecký. Jako zapisovatel a ne člen výboru byl pozván  Petr Kopecký, správce těchto webových stránek.

Schůze proběhla v prostorách restaurace Privat gril. Důvodem schůze bylo projednání těchto bodů a témat.

1/ Proběhlá schůze předsedů místních organizací konaná v Praze.

Schůze se zůčastnil náš předseda Jiří Vegricht. Přinesl informace o stavu našeho rybníku a o jeho odkladu čištění z důvodu nedostatečných finančních prostředků svazu. Dále nás informoval o nedostatcích při podávaní reportů, neboli zápisů či ustanovení, které jsme povinni hlásit alespoň jednou ročně z členských schůzí na vedení svazu. Poslední částí tohoto tématu, byla výzva a apel na místní organizace ve větší aktivitě vůči mládeži, při začleňování do rybářských spolků. Měli bychom více pracovat s mládeží. Na svazu bylo zmíněno i o klesajícím stavu  členů MO a stím spojený prodej povolenek.

2/ Blížila se nastávající sobotní zábava a s ní spojené :

Projednávali se detaili ohledně sponzorů, hudby, uspořádání, vstupu atd…

3/ Dalším a důležitým bodem bylo projednání a návrhy do voleb výboru, které proběhnou na členské schůzi dne 22.2.2014

Tímto vyzýváme všechny naše členy organizace, kteří mají zájem aktivně pracovat v naší organizaci a mají zájem o některou s funkcí, nechť se neostýchají a podají kandidatůru.

4/ Závěr a volná diskuse.