Zápis 7/2019 ze dne 2.9.2019, zpracoval Petr Kopecký-Jednatel MO.

Hovorčovice 2.9.2019

Zápis

ze schůze výboru místní organizace Českého rybářského svazu v Hovorčovicích

konané 2.září 2019 v rybářské klubovně u rybníka.

Schůze se zúčastnili členové výboru (viz.prezenční listina)

Předseda : Jiří Vegricht – přítomen

Místopředseda: Jan Žák – nepřítomen (neomluven)

Jednatel, administrátor: Petr Kopecký – přítomen

Hospodář: Jaroslav Král – přítomen

Vodohospodář:  Josef  Kopecký – přítomen

Brigádní referent: Albert Dauda – přítomen

Pokladník, Vedoucí mládeže: Jan Čvančarapřítomen

Dozorčí komise: Jiří Dusil- přítomen

Člen MO Hovorčovice – V.Král

Schůze byla zahájena v 19.00h. předsedou J.Vegrichtem, navrhl program. Program schůze doplnil jednatel Petr Kopecký.

Program

1. Dotace a její finanční využití-rozklad

2. Upřesnění výkazu majetku FÚ, Vyúčtování ČEZ

3. Zájezd Pohoda 27-29.9.2019, zábava 16.11.2019

4. Brigáda 14-15.9.2019

5. Aktualizace webu www.rybari-hovorcovice.cz

6.Účast na závodech LRU

7. Zadržená povolenka člena MO Hovorčovice

8. Závěr

1. Dotace a její finanční využití-rozklad

Výbor MO projednal jednotlivé položky nákupu, proinvestování přidělené dotace od OÚ Hovorčovice. Odsouhlasil rozdělení jednotlivých částek:

– činnost s mládeží (ryb. kroužek) – 15.000,-

– teréní úpravy, klubovna 20.000,-

– zábava 5000,-

– obnova elkektro a osvětlení 15.000,-

2. Upřesnění výkazu majetku FÚ, Vyúčtování ČEZ

Na vyžádání FÚ byl doplněn výkaz zisků a ztrát v našem DP. Proběhlo první pololetní vyúčtování elektřiny, úprava záloh na ČEZ prodej, opraven kontaktní mail na naší organizaci.

3. Zájezd Pohoda 27-29.9.2019, zábava 16.11.2019

Podmínky zájezdu jsou stále stejné, tzn. MO hradí cestovné na osobu 150,-Kč a ubytování. Kemp Pohoda v Roudné byl výborem znovu odsouhlasen a to z několika hlavních důvodů. Nájemce kempu je náš člen p.Zábal, vychází nám vstříc ohledně blokací účastníků zájezdu. Zájezd na Pohodu je stále finančně nejvýhodnější. Tak jak bylo odhlaseno členskou schůzí platí 1 zájezd za rok s maximální úpčastí 20 členů MO, kteř se hlásí předsedovi měsíc před odjezdem.

Byla zajištěna kapela „ROSOMÁCI“ pro ryb. zábavu na 16.11.2019

4. Brigáda 14-15.9.2019

Byla vyhlášena brigáda na uvedený termín. Bližší informace budou v samostatném příspěvku vyvěšené na našem webu rybari-hovorcovice.cz. Všichni členové budou informování SMS zprávou.

5. Aktualizace webu www.rybari-hovorcovice.cz

Byla doplněna galerie fotodokumentrace našich akcí za poslední ½ rok.

6. Účast na závodech LRU

Na schůzi byl přizván náš člen V. Král . Byl vyzván, aby výbor pravidelně informoval o účasti na feederových závodech. V. Král a jeho team bude i nadále finančně podporován naší MO, naproti tomu bude výbor pravidelně na schůzi informován o činnosti jeho teamu pod záštitou naší MO. Výbor se jednomyslně shodl na další podpoře a spolupráci s V. Králem.

7. Zadržená povolenka člena MO Hovorčovice

Předseda dozorčí komise J. Dusil informoval o proběhlém výsledku vedeného kárného řízení proti Jiřímu Medovi. DK se sešla dne 29.8.2019 v 18 00 h. restauraci P.Grill, kde projednala přestupek a bylo vyneseno rozhodnutí a dáno poučení o možnosti odvolání. Proti rozhodnutí se J.Med neodvolal, bylo zasláno na ÚSMP, kde je povolenka zadržena.

8. Závěr

Schůze výboru MO Hovorčovice byla ukončena v 21 15 hodin.