Zápis 8/2019 z 7.10.2019 zpracoval Jan Žák místopředseda

Zápis

Ze schůze výboru místní organizace Českého rybářského svazu v Hovorčovicich konané 7.10.2019

Schůze se zúčastnily členové výboru viz prezenční listina

Předseda: Jiří Veigrt
Místopředseda: Jan Žák
Jednatel : Petr Kopecký
Hospodář: Jaroslav Král
Vodohospodář: Josef Kopecký
Brigádní referent : p.Dauda- omluven
Dozorčí komise : Jiří Dusil
Dozorčí komise: Václav Havlíček – nepřítomen
Pokladní: Jan Čvančara – omluven
Host. P.Král
Program

1.Zahájení
2. starostenský guláš
3. rybářské závody
4. zakoupení keřů k osazení našeho rybníka

Schůze byla zahájena v 19 hod předsedou J.Vegrichtem, který přivítal všechny přítomné

Starostenský guláš
Naše organizace se zúčastní soupeření o trofej v přípravě guláše,který se koná 11.10 na obecním palouku.
Rybářské závody pro členy MO ČRS Hovorčovice

Závody se uskuteční 19.10 – 20.10.2019 od 7°° do 13°°hod. .Občerstvení a hodnotné ceny zajištěny. Hodnocení závodníků bude probíhat jako vždy – největší ryba vítězí.
4. Nákup keřů
Byl odsouhlasen nákup různých druhů keřů k osazení na březích rybníka pro jejich oživení.

Jan Žák místopředseda místní organizace Hovorčovice