Zápis výboru MO ČRS Hovorčovice ze dne 4.4.2022

Zápis ze schůze výboru místní organizace Českého rybářského svazu v Hovorčovicich konané 4.4.2022

Schůze se zúčastnili členové výboru viz prezenční listina

Předseda: Vítězslav Král

Místopředseda: Jiří Vegricht

Jednatel : Petr Kopecký

Hospodář: Jaroslav Král

Vodohospodář: Josef Kopecký

Brigádní referent : Milan Dauda

Správce : Petr Král

Pokladník, vedoucí mládeže: Jan Čvančara

Dozorčí komise : Jiří Dusil

Program :

1.Zahájení

2. Podání daňového přiznání 2021

3. Dotace OÚ-2022

4. Závody 9.4.2022

5. Ostatní činnost výboru

6. Prodej povolenek

7. Závěr

1.Zahájení

Shůze byla zahájena v 19 30 hod předsedou V.Králem, který přivítal všechny přítomné a přednesl program, který doplnil p.Čvančara a  p.Kopecký .

2. Podání daňového přiznání 2021

Jednatel informoval o podáno daňové přiznání našeho spolku za rok 2021 v řádném termínu.

3. Dotace OÚ-2022

Na základě oznámení OÚ Hovočovice ze dne 17.3.2022 .  výbor podá žádost o příspěvek našemu spolku ve znění a výši.

a) Činnost a práce s mládeží v rybářském kroužku, dět.závody, dětský den  15.000,-

b) Vybavení klubovny 20.000,-

c) Vybavení garáže 15.000,-

d)  Zábava 6.000,-

celkem 56.000,-

4. Závody

Ve  spolupráci s MO Čakovice  se budou  dne  9.4.2022 v Hovorčovicích na  rybníku konat dětské  ryb., závody. Pouze pro děti kroužku a vlastnící povolenku. Ceny zajistí p.Čvančara a p.Pavlík občerstvení J. Vegricht.

5. Ostatní činnost výboru MO

Byla opravena bezpečnostní závora na klubovně p.Petrem Králem. Zakoupeny nové zámky včetně garáže p.V.Král. Byla opravena elektroinstalace klubovny – p.Muler, opraven televizor f.Vintr. Byl zpevněn taras u nové garáže p.Dauda. Plánuje se výroba  nového schodu do klubovny. Výbor rovněž prodiskutoval potřebnost dovybavení kuchyňky klubovny a garáže.

6. Prodej povolenek

Hospodář J.Král informoval výbor o zdárném prodeji povolenek skrze okénko a o bezpečnější situaci prodeje. Poslední prodej povolenek proběhne 2.5.2022.

7. Závěr

Schůze byla zakončena v 21 30 hodin.