Zápis ze schůze výboru 24.5.2022

 

 

Zápis ze schůze výboru místní organizace Českého rybářského svazu v Hovorčovicich konané 24.5.2022

Schůze se zúčastnili členové výboru viz prezenční listina

Předseda: Vítězslav Král

Místopředseda: Jiří Vegricht

Jednatel : Petr Kopecký

Hospodář: Jaroslav Král

Vodohospodář: Josef Kopecký

Brigádní referent : Milan Dauda

Správce : Petr Král

Pokladník, vedoucí mládeže: Jan Čvančara

Dozorčí komise : Jiří Dusil

Program :

1.Zahájení

  1. Vyřízen finanční příspěvek
  2. Úklid uhynulích ryb
  3. Závody a dětský den
  4. Schůze ÚSMP
  5. Závěr

 

1.Zahájení

Shůze byla zahájena v 18 30 hod předsedou V.Králem, který přivítal všechny přítomné a přednesl program, který doplnil p.Čvančara a  p.Kopecký .

  1. Vyřízen finanční příspěvek

Jednatel informoval o vyřízení finančního příspěvku od obce. Tento byl pokrácen na 40.000,-Kč. Výbor pokrátí předpokládané výdaje na mobiliář garáže a klubovny.

  1. Úklid uhynulích ryb

Na základě ohlášení z OÚ Hovorčovice o výskytu uhynulých ryb na břehu rybníka, byla sjednána náprava a uhynulé ryby byly odstraněny. P.Král a p. J. Kopecký.

  1. Závody a dětský den

27.5.2022 od 7 do 13hod proběhnou na rybníku v Hovorčovicích závody dospělých pro naše členy a dne 28.5. od 9 do 12hod dětské závody, hromadná povolenka je zajištěna od ÚSMP. Ceny a občerstvení pro tuto víkendovou  akci MO zajistí čl.výboru a DK J.Čvančara, J. Vegricht, J.Dusil. Info o závodech bude zveřejněno na vývěsce klubovny, restaurace Růžek a Privat Grill a nešem webu. Jednotlivé SMS na členy nebudou zasílány.

  1. Schůze ÚSMP

Předseda MO V.Král informoval výbor o účasti na XXXV. Konferenci ČRS ÚSMP. Vybrané zajímavosti: Byl zvolen nový předseda p.Ing Nejedlý, plánuje se zvýšení ceny čl. známky. Dále více v zápisce z konference na webu ČRS.

  1. Závěr

Schůze byla zakončena v 20 30 hodin.

Zapsal Jednatel MO

Petr Kopecký