Zápis z 1.10.2018 schůze výboru MO ČRS Hovorčovice

Zápis

Ze schůze výboru místní organizace Českého rybářského svazu v Hovorčovicich konané 1. 10.2018.
Schůze se zúčastnily členové výboru viz prezenční listina
Předseda: Jiří Veigrt
Místopředseda: Jan Žák
Jednatel : Petr Kopecký
Hospodář: Jaroslav Král
Vodohospodář: Josef Kopecký
Brigádní referent : p.Dauda
Dozorčí komise : Jiří Dusil

Pokladní: Jan Čvančara – omluven

Program

1.Zahájení 2. Přívod elektrického proudu do klubovny 3.Starostensky guláš
4.Závody

Schůze byla zahájena v 19 hod předsedou J.Veigrtem, který přivítal všechny přítomné a

přednesl program schůze
Přívod el. proudu
V návaznosti na předchozí jednání se rozpoutala diskuze na téma zvýšení z 10 Až na 3x16Ah, tímto se otevřel a diskuze zda je tento krok nutný. Po dlouhé debatě bylo navýšení odsouhlaseno tím, že veškeré kroky a jednání dále povede předseda naši organizace p.Veigrt.
Starostensky guláš
Dne 13.10.2018 se koná akce Starostensky guláš, kterého se náš team pravidelně zúčastní. Na toto toliko prestižní zápolení byl odsouhlasen nákup nezbytného proviantu ve výši 2000,-Kc.Všichni doufáme, že tato investice bude proměněna ve skvělý úspěch našeho teamu.

Závody
Pravidelné podzimní rybářské závody se uskuteční 27.10-28.10.2018 od 7do 13hod dle počasí V případě , že počasí nebude zrovna vhodné pro rybolov je možné zkrácení závodů. Občerstvení a dobrá nálada zajištěny. Srdečně zveme jak dospělé tak hlavně naše mládež. Po zhodnocení celého klání budou předány hodnotné ceny,pro nejlepší závodníky.

Jan Žák místopředseda místní organizace Hovorčovice