Zápis z 4.6.2018

 

Zápis

Ze schůze výboru místní organizace Českého rybářského svazu v Hovorčovicich konané

4. 6.2018.

Schůze se zúčastnily členové výboru viz prezenční listin

Předseda: Jiří Vegricht -přítomen

Místopředseda: Jan Žák-přítomen

Jednatel : Petr Kopecký-přítomen

Hospodář: Jaroslav Král-přítomen

Vodohospodář: Josef Kopecký-nepřítomen

Brigádní referent : Albert Dauda-přítomen

Pokladník, vedoucí mládeže: Jan Čvančara -přítomen

Dozorčí komise : Jiří Dusil-přítomen

Program

1.Zahájení 2.Brigáda, dětský den

3.Podpisové právo

4.Zájezd

5. Elektrifikace

6.Nakup žlabů

7. Závěr

  1. Schůze byla zahájena v 19 hod předsedou Jiřím Vegrichtem, který přivítal všechny přítomné a přednesl program schůze.
  2. Brigáda, dětský den.

Pokladník Jan Čvančara na základě předložených dokladů vyplatil náklady na pořádání dětského dne a brigády, všechny výdaje a příjmy jsou řádně zanesené v účetnictví organizace.

  1. Podpisové právo

Hospodář Jaroslav Král upozornil na nutnou změnu podpisového práva při vkladu na účet za povolenky , brigády a členství. Byl stanoven termín do konce června, kdy k přepisu na nového hospodáře dojde. Přístup k účtu byl hospodáři jednohlasně odsouhlasen.

  1. Zájezd

Zájezd se koná 22.6.2018 -24.6.2018 v lokalitě Roudná u Tábora kemp Stará pohoda , ubytování je zajištěno pro 15 přihlášených členů. Ty , kteří se u předsedy nenahlásily, nemají místo v chatkách zajištěno.

  1. Elektrická přípojka

Jednatel pokračuje v jednání o elektrifikaci. Firmou ČEZ distribuce, a. s. Byl vybrán subdodavatel přípojky firma Uhlíř s.r.o., která přípojku bude realizovat.

  1. Nákup žlabu

Byl odsouhlasen nákup střešního žlabu (od silnice) pro odvod dešťové vody a dokončení prací na zavětrování. Tyto práce zajistí předseda J. Vegricht.

7. Závěr

Schůze byla zakončena předsedou v 21 10 hod. Popřál hezké prázdniny a další schůzi svolal na 3.9.2018.

 

Jan Žák místopředseda místní organizace Hovorčovice