Zápis z členské výroční schůze 20.11.2021

V Hovorčovice 20.11.2021

Zápis z členské výroční schůze Českého rybářského svazu, Místní organizace v Hovorčovicích konané dne 20.11.2021 v restauraci Privat Grill Hovorčovice

Přítomno: 17 členů (viz. prezenční listina) z 163 členů

Schůzi zahájil předseda J. Vegricht v 14 10 hod. , přivítal všechny přítomné poděkoval za účast a nechal uctít minutou ticha památku zesnulého člena J.Veselého . Určil řízením schůze jednatele Petra Kopeckého a předal mu slovo.

Jednatel rovněž přivítal přítomné a vyzval k volbě mandátové a návrhové komise. Proběhla volba navržených členů p. Král st. , p. Král V. a p. Zdeněk Černohorský.

  1. Volba komisí

a)Mandátová p. Král st.

p. Král nejst.

p. Černohorský

Proběhla volba : pro 17 proti 0 zdržel 0

b)Návrhová-ve stejném složení

Proběhla volba : pro 17 proti 0 zdržel 0

p.Král konstatoval, že členská schůze je usnesení schopna a předal slovo jednateli, který přečetl program. Viz. Příloha zápisu.

  • Zpráva o činnosti MO za minulé období – J. Vegricht

Zhodnotil uplynulé období-omezení všech akcí, hovořil zejména o dostavbě mobilní garáže informoval o nemožnosti splnění úkolů z minulého usnesení. Informoval přítomné o jediné akci, zájezdu MO.

  • Zpráva hospodáře – J.Král

Informoval přítomné číselně o množství úlovků na rybníku v Hovorčovicích . Informoval přítomné o počtech členů, porovnával tyto stavy členů s uplynulými lety. Dále ohlásil nové termíny prodejů povolenek na rok 2022. Od 27.12.2021 a dále po 14 dnech , každé pondělí od 17 do 20 hod. v klubovně u rybníka. Upozornil všechny přítomné na nemožnost zakoupení povolenek a vyřízení čl. poviností v jiném než uvedeném čase, tzn. v úředních hodinách.

4. Dozorčí komise – Jiří Dusil

p.Dusil informoval členskou schůzi, že neshledala žádných závad v hospodaření organizace.

Bez závad.

5. Zpráva vodohospodáře a RS -J. Kopecký

Mluvil o stavu rybníka v Hovorčovicích, úmrtí části násady a kde a jak byla likvidována. Jako ryb. stráž upozornil na nejdůležitější změny v ryb. zákoně. Dále hovořil o přísných poměrech RS na středočeských a jihočeských revírech, nutnosti správných zápisů docházek. Upozornil přítomné, že od roku 2022 budou všechny přestupky rybářů řešeny USMP.

6. Zpráva jednatele – P. Kopecký

Informoval přítomné o hospodaření organizace za rok 2020, rozpočtu na letošní rok, přečetl pokladní zprávu (zastoupení p.Čvančary). Dále informoval přítomné, že výbor fungoval on-line a sešel se fyzicky pouze 2x. DP bylo odevzdáno v řádném termínu. Obeznámil přítomné s náplní 34. konference USMP. Upozornil na nutnost podpisů nájemní smlouvy a schválení výborem při zapůjčování klubovny. Informoval o opraveném webu organizace.

7. Diskuse

p. Dusil se ptal co je to bezprostřední manipulace s pruty. Odpovídal RS p.Kopecký. Vysvětlil, že je to na posouzení situace RS a konkrétní situaci.

p. Kopecký se ptal zda se účastnili naši členové soutěží v LRU. Odpovídal p.V. Král, že všechny feederové soutěže byly zrušeny, neúčastnili se.

8. Návrh usnesení -p.Král

Je přílohou zápisu.

9. Závěr

Schůzi ukončil v 15 30 hod. předseda MO J. Vegricht

zapsal

Petr Kopecký

Jednatel MO ČRS Hovorčovice