Zápis z výborové schůze 2.11.2015

Zápis ze schůze výboru místní organizace Českého rybářského svazu v Hovorčovicích
konané 2.listopadu 2015 v rybářské klubovně u rybníka.
Schůze se zúčastnili členové výboru viz.prezenční listina.
Předseda : Jiří Vegricht-přítomen
Místopředseda: Jan Žák – neomluven
Jednatel, administrátor: Petr Kopecký-přítomen
Hospodář: Miroslav Novák – přítomen
Vodohospodář:  Josef  Kopecký-přítomen
Brigádní referent: Petr Makal – přítomen
Pokladník: Stanislav Havelka-přítomen
Účetní: Jiří Dusil- omluven
Dozorčí komise: Václav Havlíček-přítomen
Schůze byla zahájena v 19.00h. předsedou J.Vegrichtem, který přivítal všechny přítomné a omluvil p.Dusila z neúčasti na schůzi. Přednesl program. Doplnění programu přednesl jednatel Petr Kopecký.
Program:
1. Práce s mládeží, povolenky 2016-2017
2. Zábava 21.11.2015
3. Vývěska a kastlík na klubovně
4. Termín zkoušek nových uchazečů o RL
5. Termíny členských schůzí
6. Informace z konference předsedů MO
7. Rybník

8.závěr

1. Práce s mládeží, povolenky 2016-2017
Výbor projednal možnosti vedení kroužku malých rybářů. Stále hledá vhodného kandidáta na tuto pozici. Předseda informoval přítomné o možnosti vydání mládežnické pražské povolenky na rok 2016-2017, zdarma. Tuto výhodu nabízí ÚSMP jako náborovou agitaci mládeže.

2. Zábava 21.11.2015
Byli projednány podrobnosti ohledně zábavy. Pořadatelská činnost jednotlivých členů v průběhu zábavy. Ceny do soutěže. Akvárium. Pohoštění atd….

3. Vývěska a kastlík na klubovně
Informační vývěsku a kastlík na povolenky v nové klubovně není stále nainstalována. Věc má na starosti předseda J. Vegricht, který informoval přítomné o zjednání nápravy do příští výborové schůze.
4. Termín zkoušek nových uchazečů o RL

Termín zkoušek nových uchazečů o rybářský lístek (dále jen RL) byl stanoven na 12.3.2016. Zkouška proběhne v restauraci Privat Gril od 10 hod..Všichni naši členové budou s termínem obeznámeni na členských schůzích a SMS zprávou cca 14 dnů před proběhnutím zkoušky tak aby měli možnost informovat potencionální uchazeče.

5. Termíny členských schůzí

Výbor se dohodl na těchto termínech:

1.členská schůze proběhne 28.12.2015 od 18 hod v restauraci Na Růžku

2.výroční členská schůze proběhne 27.2.2016 od 10 hod v restauraci Privat Gril

Termíny schůzí budou zveřejněny rovněž na webu.

6. Informace z konference předsedů MO
20.10.2015 proběhla schůze předsedů jednotlivých MO. Za naši MO byl přítomen předseda Jiří Vegricht. Informoval přítomné o jednotlivých bodech schůze. Na schůzi si vzal slovo a poděkoval vedení ÚSMP za zdárné provedení akce revitalizace rybníka v Hovorčovicích.

7.Rybník

Zhodnocena situace ohledně napouštění. Napouštění probíhá pomalu vzhledem k celorepublikovému abnormálnímu suchu. I tak byla do rybníka vysazena násada amura a bílé ryby. Amur není mírový a byl vysazen za účelem vypásání nánosových travin.

8.Závěr

Schůze byla zakončena ve 21 hodin. bohatým pohoštěním a volnou diskusí.

Jednatel MO ČRS Hovorčovice
Petr Kopecký