Zápis z výborové schůze 4.1.2016

Zápis z výborové schůze 4.1.2016

Zápis

ze schůze výboru místní organizace Českého rybářského svazu v Hovorčovicích

konané 4.ledna 2016

Schůze se zúčastnili členové výboru viz.prezenční listina.

Předseda : Jiří Vegricht – přítomen

Místopředseda: Jan Žák – neomluven

Jednatel, administrátor: Petr Kopecký – přítomen

Hospodář: Miroslav Novák – přítomen

Vodohospodář:  Josef  Kopecký – přítomen

Brigádní referent: Petr Makal – přítomen

Pokladník: Stanislav Havelka – omluven (rodinné důvody)

Účetní: Jiří Dusil – přítomen

Dozorčí komise: V. Havlíček – přítomen

Schůze byla zahájena v 19.30h. předsedou J.Vegrichtem, který přivítal všechny přítomné přednesl program schůze.

Program

1. Evidence členů organizace

2. Data otevření klubovny

3. Účast na schůzi mládež ČRS

4. Vývěska a schránka na klubovně

5. Zkoušky nových uchazečů o RL

6. Práce na klubovně v roce 2016

7. Vyhodnocení zábavy

8. Žádost o dotaci na rok 2016

9. Diskuse a závěr schůze

1. Evidence členů organizace

Organizace bude nadále pracovat na evidenci svých členů tak jak ukládají stanovy ČRS.

2. Data otevření klubovny

Hospodář M.Novák bude mít otevřenou klubovnu pro svoji administrativu v termínech:

6.1.2016  17 30 – 18 30 hod.

20.1.2016 17 30 – 18 30 hod.

3.2.2016 17 30 – 18 30 hod.

17.2.2016 17 30 – 18 30 hod.

17.3.2016 17 30 – 18 30 hod.

Termíny byly schváleny výborem.

3. Účast na schůzi mládeže ČRS

Jako reakce na požadavky ÚSMP vyšleme zástupce na školení a poradu vedoucích rybářských kroužků mládeže, která se koná 19.1.2016 v zasedací síni ÚSMP. Byl zvolen z řad členů pan A. Dauda jakožto vhodný kandidát na práci s mládeží.

4. Vývěska a schránka na klubovně

Stále není vyřešena vývěska a schránka na nové klubovně. Celou záležitost má na starosti předseda J. Vegricht, který slíbil nápravu do příští výbor. schůze.

5. Zkoušky nových uchazečů o RL

Bude vypsán termín zkoušek pro nové uchazeče o RL. Výbor se shodl na termínu 12.3.2016 místo konání restaurace Privat Gril, Hovorčovice. Zkoušející komisaři: J. Kopecký a M. Novák.

6. Práce na klubovně v roce 2016

Výbor se shodl na dalších investicích na klubovně u rybníka na rok 2016. Cílem je vybudování přístřešku.

6. Vyhodnocení zábavy

Uplynulá listopadová zábava se vydařila účastí veřejnosti i členů naší MO. Spokojenost nebyla s hlasitější a na naše možnosti, početnou kapelou. Dotace od obce byla vyčerpána v plné výši.

8. Žádost o dotaci na rok 2016

Výbor souhlasí s žádostí o dotaci OÚ Hovorčovice ve výši 13 000,-Kč.

10 000,-Kč zábava – listopad 2016

3 000,-Kč dětské závody -červen 2016

9. Diskuse a závěr schůze

Schůze byla ukončena v 21 00 hodin. V diskusi byli hodnoceny přestupky za zapomenuté rybářské doklady, odebrání rybář. náčiní apod.
Jednatel MO ČRS Hovorčovice

Petr Kopecký