Osvědčení o získání kvalifikace pro vydání prvního rybářského lístku

V souladu s Č.j. 1268-3/2010-16230 Ministerstva zemědělství podle bodu II. oznamujeme termíny provádění zkoušek pro vydání prvního rybářského lístku organizované zkušební komisí

MO ČRS Hovorčovice.

Zkouška proběhne v sobotu 12.3.2016 od 10,00 do 11,00 hodin v restauraci Privat Grill, Hlavní 146, Hovorčovice písemnou formou-test.

Zkušební komise:

Josef Kopecký- rybářská stráž

Miroslav Novák- hospodář

Ostatní termíny zkoušek budou vypsány dle zájmu nových uchazečů.

Děkujeme všem novým uchazečům za účast

za MO ČRS Hovorčovice

jednatel Petr Kopecký