Zápis z výborové schůze 3.10.2016

Zápis ze schůze výboru místní organizace Českého rybářského svazu v Hovorčovicích konané 3.října 2015

Schůze se zúčastnili členové výboru viz.prezenční listina.
Předseda : Jiří Vegricht-přítomen
Místopředseda: Jan Žák-nepřítomen
Jednatel, administrátor: Petr Kopecký-přítomen
Hospodář: Miroslav Novák-přítomen
Vodohospodář:  Josef  Kopecký-nepřítomen
Brigádní referent: Petr Makal-nepřítomen
Pokladník: Stanislav Havelka-nepřítomen
Účetní: Jiří Dusil-přítomen
Dozorčí komise: Václav Havlíček-přítomen

Schůze byla zahájena v 19.10h. předsedou J.Vegrichtem, který přivítal všechny přítomné a vyjádřil se k neúčasti ostatních členů výboru.

Program
1.Sečení a údržba kolem rybníka
2. Starostenský Guláš
3. Zábava – termín
4. Závody
5. Žádost obci Hovorčovice
6. Výkaz majetku a závazků
7. Závěr

1.Sečení a údržba kolem rybníka
Na žádost obce byla odklizena posečená tráva z prostoru kolem rybníka . Bude podána žádost o dotaci na sekačku nebo rider. Žádost zpracuje jednatel MO.
2. Starostenský Guláš
Dne 8.10.2016 proběhne první ročník Starostenského guláše. Řešili se organizační věci ohledně této akce do které jsme se přihlásili. Ingredience budou hrazeny z dotace obce nikoliv z rozpočtu našeho spolku.
3. Zábava – termín
Předseda J. Vegricht přednesl žádost změny data konání rybářské zábavy z 19.11. na 26.11. Důvodem je již zamluvená akce v restauraci Privat Gril.
4. Závody
Dne 15.10. od 7 do 13hod a 16.10. od 7 do 12hod. Proběhnou na rybníku v Hovorčovicích závody. Ceny a občerstvení zajistí předseda J. Vegricht. Soutěžit se bude o nejdelšího kapra.
5. Žádost obci Hovorčovice
Byla podána žádost obci Hovorčovice o dodatečné povolení umístění klubovny na pozemku č.2/6.
6. Odeslání účetní závěrky Městskému soudu v Praze
Jednatel P. Kopecký informoval přítomné o zaslání výkazu majetku a závazků na Městský soud. Tato administrativní záležitost je již třetím pokusem, nemine nás nejspíše založení datové schránky, informoval.
7.Diskuse a závěr
Proběhla diskuse a schůze byla zakončena ve 21 hodin.

Jednatel MO ČRS Hovorčovice
Petr Kopecký