Zápis z výborové schůze z 7.11.2016

Hovorčovice 7.11.2016

Zápis

ze schůze výboru místní organizace Českého rybářského svazu v Hovorčovicích

konané 7.listopadu 2016

Schůze se zúčastnili členové výboru viz. prezenční listina.

Předseda : Jiří Vegricht-přítomen

Místopředseda: Jan Žák-nepřítomen

Jednatel, administrátor: Petr Kopecký

Hospodář: Miroslav Novák-přítomen

Vodohospodář:  Josef  Kopecký-přítomen

Brigádní referent: Petr Makal-přítomen

Pokladník: Stanislav Havelka-přítomen

Účetní: Jiří Dusil-přítomen

Dozorčí komise: Václav Havlíček-přítomen

Schůze byla zahájena v 19.00h. předsedou J. Vegrichtem, který přivítal všechny přítomné a vyjádřil spokojenost s maximální účastí na této výborové schůzi, přednesl program.

Program

1. Zrušení a zřízení nového účtu

2. Majetkové vztahy k doméně www.rybari-hovorcovice.cz

3. Zápis předsedů z konference

4. Požár klubovny

5. Odeslání účetní závěrky a nová závěrka za rok 2015

6. Pronájem pozemku 2/6

7. Vánoční polévka 17.12.2016

8. Klíče od klubovny

9. Organizace zábavy

10. Zpráva hospodáře

11.Závěr

1. Zrušení a zřízení nového účtu

Jednatel informoval o zrušení účtu naší organizace u finančního ústavu České Spořitelny z důvodu nadměrných poplatků tak jak se výbor usnesl na prošlé schůzi. Všechny finanční prostředky naší MO byly převedeny na nově zřízený účet Komerční Banky v Beranových Praha 9 Letňany. Dispoziční právo k novému účtu bude mít tak jako dosud :

1.předseda Jiří Vegricht

2.pokladník Stanislav Havelka

3.hospodář Miroslav Novák

K účtu je zřízeno internetové bankovnictví a platební karta. Jednotlivé platební transakce budou na sobě vázány dvěma osobami křížově. Pokladník + hospodář.

2. Majetkové vztahy k doméně www.rybari-hovorcovice.cz

Bude sjednána majetková náprava ohledně vlastnického práva zmíněné webové domény. Zařídí jednatel Petr Kopecký.

3. Zápis předsedů z konference

Jednatel informoval: Byl nám 31.10.2016 doručen dopis ze zápisu porady předsedů MO ČRS ÚSMP. Výbor měl možnost zápis pročíst. Byla potvrzena účast našeho předsedy J. Vegrichta.

4. Požár klubovny

V sobotu 5.11.2016 byla napadena naše klubovna neznámým žhářem a to tak, že rozbil okno a vhodil hořící předmět do vnitra klubovny. Ducha přítomností kolemjdoucího Miroslava Havlíka (www.prazdnamiska.cz) a jeho následnou rychle předanou informací jednateli MO ČRS, byla klubovna rychle uhašena Josefem Ptáčkem (nohejbalisté) vypůjčeným hasicím přístrojem z restaurace U Kurtů. Tímto nám byl zachráněn náš nejcennější majetek naší MO . Všem zmíněným osobám patří velký dík.

5. Odeslání účetní závěrky a nová závěrka za rok 2015

Účetní závěrka za rok 2014 byla jednatelem přepsána do správného formátu a podána, městský soud ji konečně akceptoval. Jednatel informoval účetního o termínu závěrky za rok 2015 a 2016. Rok 2015 do 30.11.2017 a rok 2016 do konce roku následujícího tj. Do 31.12.2017. Doklad závěrky v uvedeném termínu vyhotoví účetní a podepíší statutární zástupci.

6. Pronájem části pozemku 2/6

Jednatel informoval o podané žádosti obci o pronájem části pozemku 2/6 pod klubovnou. Pokud tento pronájem dopadne kladně, bude možnost zajistit pojištění naší klubovny.

7. Vánoční polévka 17.12.2016

Výbor odsouhlasil konání vánoční akce dne 17.12.2016 pořádané spolu s obecním úřadem. Akce „Vánoční polévka“ má přinést kladnou prezentaci naší organizace vůči široké veřejnosti. Akce proběhne u naší klubovny a budeme vařit rybí polévku. Občerstvení není zatím vyřešeno a bude se řešit na další výborové schůzi.

8. Klíče od klubovny

Výbor se dohodl, že klíče od klubovny bude vlastnit každý člen výboru. Zbylé klíče nechá vyrobit předseda Jiří Vegricht a předá je oprávněným na nadcházející schůzi. Současná situace tří vlastníků je nedostačující, shodl se výbor.

9. Organizace zábavy

Byla projednána organizace zábavy, zejména ceny pohoštění kapela a soutěžní kvíz. Rozdělení jednotlivých úkolů a časový harmonogram.

10. Zpráva hospodáře

Hospodář informoval přítomné o řádném odevzdání známek a neprodaných povolenek za rok 2015. Rovněž byly v řádném termínu uhrazeny brigády.

11.Závěr

Schůze byla zakončena ve 20.45 hodin.

Jednatel MO ČRS Hovorčovice

Petr Kopecký