Zápis z výborové schůze 6. a 22.2.2017

Hovorčovice 23.2.2017

Zápis

ze schůze výboru místní organizace Českého rybářského svazu v Hovorčovicích

konané 6. a 22.února 2017

Schůze se zúčastnili členové výboru viz. prezenční listina.

Předseda : Jiří Vegricht-přítomen

Místopředseda: Jan Žák-nepřítomen 6.2. přítomen 22.2

Jednatel, administrátor: Petr Kopecký-přítomen

Hospodář: Miroslav Novák-přítomen

Vodohospodář:  Josef  Kopecký-nepřítomen

Brigádní referent: Petr Makal-přítomen

Pokladník: Stanislav Havelka-nepřítomen

Účetní: Jiří Dusil-přítomen

Dozorčí komise: Václav Havlíček-přítomen

Schůze byla zahájena v 19.00h. předsedou J. Vegrichtem, který přivítal všechny přítomné a přednesl program, ten doplnil jednatel Petr K. Předseda oznámil ještě termín nadcházející mimořádné schůze 22.2.2017

Program

1. Dotace za rok 2016

2. Platba za pronájem pozemků.

3. Dotace pro rok 2017

4. Termíny akcí 2017

5. Schůze předsedů spolků na OÚ Hovorčovice 15.2.2017

6. Údržba rybníka

7. Výkaz o majetku a závazcích

8. Pokladník – abdikace z funkce

9. Projednání bodů členské schůze

10. Změna při pořizování zápisů ze schůzí výboru

11.Závěr

 

1. Dotace za rok 2016

Jednatel informoval o dořešení situace kolem dotací za rok 2016. Bylo nutno doložit konkrétní doklady za proinvestované částky a přepracovat výkaz pro OÚ Hovorčovice. Záležitost byla vyřešena. Jednatel vypracuje žádost pro dotace na rok 2017.

2. Platba za pronájem pozemků.

Je třeba pohlídat termíny plateb za pronájem pozemku pod klubovnou. Obci na rok 2017 uhrazeno 1,-Kč. Na rok 2017 ÚSMP zaplatit 1,-Kč, platbu má na starosti pokladník.

3. Dotace pro rok 2017

Bude vypracována nová žádost o finanční příspěvek naší organizaci, která bude předložena obci. Budeme žádat o úhradu ¾ nákladů na pořízení riederu (traktůrek na sečení trávy) za účelem údržby rybníka. Dále na ceny do rybářských závodů, dětských závodů ,zábavy, guláše, polévky. Přesné částky budou projednány na březnové schůzi výboru.

4. Termíny akcí 2017

Byly domluveny tyto uvedené termíny akcí organizovaných naší MO pro rok 2017:

Závody dospělých květen – dle násady

Závody dětí neděle 28.5.17

Zájezd jaro dravci Slapy 16-17-18.6.2017

Zájezd podzim Pohoda 15-16-17.9.2017

Závody dospělých říjen-dle násady

Zábava 18.11.2017

Guláš starosty 14.10.2017

Vánoční polévka 16.12.2017

5. Schůze představitelů spolků na OÚ Hovorčovice 15.2.2017

Dne 15.2.2017 proběhla na OÚ Hovorčovice schůze představitelů spolků. Za nás se účastnil předseda Jiří Vegricht. Schůzka byla zaměřena na termíny akcí a rozpočty jednotlivých spolků. Termíny viz bod.4

6. Údržba rybníka

Pro rok 2017 plánuje výbor nákup nového stroje na sečení trávy kolem rybníka. Předpokládáme, že stroj bude ze ¾ financován dotací a z ¼ vlastní zdroje naší organizace.

7. Výkaz o majetku a závazcích

Do konce roku 2017 musí být vypracován výkaz o majetku a závazcích naší MO a zaslán na Městský soud a to za rok 2015 a 2016. Tuto činnost má na starosti účetní p. Dusil ve spolupráci s jednatelem P. Kopeckým.

8. Pokladník – abdikace z funkce

Z osobních důvodů podal rezignaci na funkci pokladníka Stanislav Havelka a to na jeho žádost k 1.4.2017. Výbor hledá do tohoto termínu nového pokladníka. Předpokládáme , že během března proběhne kooptace a předání funkce se zápisem dvou členů výboru. Výbor v nepřítomnosti pokladníka poděkoval za odvedenou práci.

9. Projednání bodů členské schůze

Byl projednán program nadcházející členské schůze. Schůzi bude řídit tradičně předseda JV. Jednatel se ze schůze omluvil z rodinných důvodů a určil za sebe zapisovatele. Bude přednesena zpráva hospodáře,br.referenta, vodohospodáře, účetního,revizní komise. Více viz program schůze 25.2.2017.

10. Změna při pořizování zápisů ze schůzí výboru

Místopředseda Jan Žák byl vyzván k větší účasti na schůzích výboru a na žádost jednatele Petra Kopeckého bylo výborem odsouhlaseno, že od 1.3.2017 budou veškeré zápisy z jednání výboru a členských schůzí pořizovány místopředsedou MO Janem Žákem. Ten se více tímto zapojí do chodu organizace a odlehčí administrativu jednateli.

11.Závěr

Schůze dne 6.2.2017 byla zakončena pohoštěním ve 21.00 hod. Mimořádná schůze ze dne 22.2. byla zakončena ve 20.15 hodin.

Jednatel MO ČRS Hovorčovice

Petr Kopecký