Zápis z výborové schůze dne 6.3.2017

                                                                                                                                             

Zápis ze schůze výboru místní organizace Českého rybářského svazu v Hovorčovicích   konané 6.3.2017

                              
                                           Schůze se zúčastnili členové výboru
viz.prezenční listina
              Předseda: Jiří Veigricht : – přítomen
              Místopředseda :Jan Žák – přítomen
             Jednatel,administrátor: – Petr Kopecký – přítomen
             Hospodář: Miroslav Novák – nepřítomen – omluven
             Vodohospodář :Josef Kopecký – nepřítomen – omluven
              Brigádní referent:Petr Makal – nepřítomen
             Pokladník. Stanislav Havelka – přítomen
             Účetní: Jiří Dusil – neřítomen – omluven
             Dozorčí komise: Václav Havlíček: – přítomen
             Přísedící:-J.Čvančara – přítomen
  Schůze byla zahájena v 19°°hod předsedou J.Vegrichtem, který přivítall všechny         přítomné a přednesl program schůze.
                                                                               Program
                     1. Zahájení
                     2. Oznámení o ukončení činnosti pokladníka V.Havelky
                     3.Projednání zápisu VS
                     4. Změna datumu konání DD
                      5.Diskuze
                      6.závěr
                     1. ukončení činnosti
                     Předseda oznámil ukončení činnosti pokladníka V.Havelky na vlastní žádost.Po krátkém jednání byl osloven p.Čvančara,
                         který souhlasil s dočasným převzetím této funkce.
                    2. Projednání zápisu
                        P.Kopecký členům výboru přednesl zprávu o zápisu z výroční schůze.
                    3. Změna datumu
                       Předsedou byla oznámena změna termínu pořádání a organizaci dětského dne – nový termín 28.5.2017 od 8°°-12°°hod
                    4.Diskuse
                       Proběhla hlavně na téma jak zapojit více dětí do rybářského spolku nejen oznámením na letácích o DD,.Zatím je tato snaha
                       ve fázi příprav(školení,kroužek)
                   5.Závěr
                      Schůze byla ukončena v 21°°hod.
                      Jan Žák
                      místopředseda MO ČRS Hovorčovice