Zápis z výborové schůze 4.4.2017

                                                                                                                                    Hovorčovice 04.04.2017
                                                                                                                                             Zápis

                                                  ze schůze výboru místní organizace Českého rybářského svazu v Hovorčovicích

                                                                                                                                konané 4.4.2017
                              
                                                                                          Schůze se zúčastnili členové výboru viz.prezenční listina
              Předseda: Jiří Veigricht : – přítomen
              Místopředseda :Jan Žák – přítomen
             Jednatel,administrátor: – Petr Kopecký – přítomen
             Hospodář: Miroslav Novák – přítomen
             Vodohospodář :Josef Kopecký – nepřítomen – omluven
              Brigádní referent:Petr Makal – přítomen
             Pokladník. Stanislav Havelka – přítomen
             Účetní: Jiří Dusil – přítomen
             Dozorčí komise: Václav Havlíček: – přítomen
             Přísedící:-J.Čvančara – přítomen
               Schůze byla zahájena v 19°°hod předsedou J.Veigrtem,který přivítall všechny přítomné a
               přednesl program schůze.
                                                                                                                                   Program
                     1. zahájení
                     2. předání funkce pokladníka V.Havelky panu Čvančarovi
                     3.nový elektroměr
                     4.projednání koupě
                      5.rybářské závody
                      6.diskuze
                      7.závěr
                     2. předání funkce pokladníka
                         Bylo projednáno a uskutečněno předání veškerého účetnictví od p.Havelky p. Čvančarovi,
                         který veškeré dokumenty prostudoval a podpisem předání potvrdil jejich převzetí,nebyli shledány žádné rozpory.
                    3. nový elektroměr
                        V naší klubovně byl nainstalován nový elektroměr aby nedocházelo k rozporům ve spotřebě elektřiny odebrané z jiného odběrného místa.
                    4. projednání koupě
                       V závislosti na jarním počasí se vynořila okamžitá potřeba sekání trávy v okolí rybníka.Bylo rozhodnuto o koupi sekačky po nalezení co nejvýhodnější ceny
                        která bude obsahovat i servis za rozumnou cenu.
                    5. rybářské závody
                        Předsedou p.Vegrichtem nemohl být termín uskutečnění závodů oznámen,jelikož ČRS neoznámil termín zarybnění.Tento termín bude včas oznámen na
                       stránkách Místní organizace.
                   5.Závěr
                      schůze byla ukončena v 21°°hod
                      Jan Žák
                      místopředseda MO ČRS Hovorčovice