Zápis z výborové schůze dne 3.2.2020 zapsal Jan Žák

Zápis

Ze schůze výboru místní organizace Českého rybářského svazu v Hovorčovicich konané 3.2.2020

Schůze se zúčastnily členové výboru viz prezenční listina

Předseda: Jiří Vegricht

Místopředseda: Jan Žák

Jednatel : Petr Kopecký omluven

Hospodář: Jaroslav Král

Vodohospodář: Josef Kopecký

Brigádní referent : p.Dauda

Dozorčí komise : Jiří Dusil

Pokladní: Jan Čvančara

Program

1.Zahájení

2. Vyúčtování nákladů 2019 – reference pokladního p.Čvančary

3. Naučná stezka

4. Mimořádná schůze

5.Zkoušky nových členů

1.Shůze byla zahájena v 19 hod předsedou J.Vegrichtem, který přivítal všechny přítomné .

2. V referátu pokladního p.Čvančary bylo konstatováno, že finanční vydané položky za rok 2019 jsou řádně proplaceny a účetně v pořádku. Výdaje na rok 2020 budou oznámeny v první dekádě tohoto roku.

3. V návrhu na obecní úřad je zbudování naučné stezky která by měla procházet i územím kolem našeho rybníka, tento projekt je ve fázi projektu a zatím nevyjasněn.

4.Mimořádná schůze výboru před výročním zasedáním se koná 24.02. 2020 v klubovně MO od 19.°° hod.

5. V případě zájmu o provedení zkoušek nových členů je možné se domluvit s p.Králem na mob. 603 102 476 nebo osobně každé první pondělí v měsíci.

Jan Žák místopředseda místní organizace Hovorčovice

Zápis

Ze schůze výboru místní organizace Českého rybářského svazu v Hovorčovicich konané 3.2.2020

Schůze se zúčastnily členové výboru viz prezenční listina

Předseda: Jiří Vegricht

Místopředseda: Jan Žák

Jednatel : Petr Kopecký omluven

Hospodář: Jaroslav Král

Vodohospodář: Josef Kopecký

Brigádní referent : p.Dauda

Dozorčí komise : Jiří Dusil

Pokladní: Jan Čvančara

Program

1.Zahájení

2. Vyúčtování nákladů 2019 – reference pokladního p.Čvančary

3. Naučná stezka

4. Mimořádná schůze

5.Zkoušky nových členů

1.Shůze byla zahájena v 19 hod předsedou J.Vegrichtem, který přivítal všechny přítomné .

2. V referátu pokladního p.Čvančary bylo konstatováno, že finanční vydané položky za rok 2019 jsou řádně proplaceny a účetně v pořádku. Výdaje na rok 2020 budou oznámeny v první dekádě tohoto roku.

3. V návrhu na obecní úřad je zbudování naučné stezky která by měla procházet i územím kolem našeho rybníka, tento projekt je ve fázi projektu a zatím nevyjasněn.

4.Mimořádná schůze výboru před výročním zasedáním se koná 24.02. 2020 v klubovně MO od 19.°° hod.

5. V případě zájmu o provedení zkoušek nových členů je možné se domluvit s p.Králem na mob. 603 102 476 nebo osobně každé první pondělí v měsíci.

Jan Žák místopředseda místní organizace Hovorčovice