Zápis z výborové schůze dne 18.5.2020 zapsal Petr Kopecký

Zápis ze schůze výboru místní organizace Českého rybářského svazu v Hovorčovicích konané 18.5.2020

Schůze se zúčastnili členové výboru viz prezenční listina:

Předseda: Jiří Vegricht

Místopředseda: Jan Žák- neomluven

Jednatel : Petr Kopecký

Hospodář: Jaroslav Král

Vodohospodář: Josef Kopecký

Brigádní referent : p.Dauda

Dozorčí komise : Jiří Dusil

Pokladník, vedoucí mládeže: Jan Čvančara – omluven

Host: V.Král

Program

1.Zahájení

2. Podání daňového přiznání 2019

3. Dotace OÚ-2020

4. Garáž

5. Přeložení akcí -covid 19

6. PC, topení

7. Závěr

1.Zahájení

Shůze byla zahájena v 19 30 hod předsedou J.Vegrichtem, který přivítal všechny přítomné a přednesl program, který doplnil jednatel p.Kopecký .

2. Podání daňového přiznání 2019

Bylo podáno daňové přiznání našeho spolku za rok 2019 v řádném termínu.

3. Dotace OÚ-2020

Dne 15.4.2020 byla podána žádost o finanční podporu našeho spolku na místním OÚ. Pokud bude naše žádost úspěšná, finanční prostředky budou využity na:

a) Činnost a práce s mládeží v rybářském kroužku 5.000,-

b) Teréní úpravy, výsadba zeleně a mobilní garáž 40.000,-

c) Rybářskou zábavu – hudební produkce 5.000,-

d) Rybářské feeder závody 5.000,-

celkem 55.000,-

4. Garáž

Výbor MO vybuduje mobilní garáž za účelem uskladnění našeho narůstajícího mobiliáře. Veškerou úřední agendu vyřizuje jednatel p.Kopecký, stavební část realizace bude vést předseda J.Vegricht. Proběhnou jednání s pověřenými osobami ÚSMP a OÚ Hovorčovice o vhodném místě umístění a geom. zaměření.

5. Přeložení akcí -covid 19

Vzhledem k vládním nařízením covid-19, byly zrušeny plánované akce našeho spolku. Byl pozastaven rybářský kroužek, rozeběhne se ,předpokládáme , od září. Zrušeny i jarní závody pro naše členy. Zrušen oficiální feeder závod. Zrušeny závody dětí-dětský den.

6. PC, topení

Poškodil se hospodářův služební notebook v současné době je řešena jeho reklamace, vyřizuje p. Kopecký. Nákup vyreklamovaného teplometu, vyřizuje p.Čvančara.

7. Závěr

Schůze byla zakončena v 21 30 hodin.

Petr Kopecký

Jednatel MO ČRS Hovorčovice