Zápis ze schůze výboru místní organizace Českého rybářského svazu v Hovorčovicich konané 7.9.2020

Schůze se zúčastnili členové výboru viz prezenční listina

Předseda: Jiří Vegricht

Místopředseda: Jan Žák

Jednatel : Petr Kopecký

Hospodář: Jaroslav Král

Vodohospodář: Josef Kopecký

Brigádní referent : p.Dauda

Dozorčí komise : Jiří Dusil

Pokladník, vedoucí mládeže: Jan Čvančara – omluven

Host: M.Petržílka

Program

1. Zahájení

2. Garáž

3. Rybářský kroužek

4. Zájezd- změna termínu

5. Ostatní chod organizace

6. Závěr

1.Zahájení

Shůze byla zahájena v 18 45 hod předsedou J.Vegrichtem, který přivítal všechny přítomné hosta a přednesl program. .

2. Garáž

Opět byla projednána výstavba mobilní garáže pro náš mobiliář. Byly vybrány dvě dodavatelské firmy. Základy a zpevnění provede f. Petržílka zemní práce. Stavebnici garáže včetně montážních prací následně dodá f. Václav Černý, Chabry. Ostatní práce jako nátěr, okapy, zabezpečení apod. zajistí výbor MO v rámci brigádních hodin a členů.

3. Rybářský kroužek

Vedoucí kroužku bude provozovat kroužek každou lichou středu od 17h, individuálně bude informovat rodiče o chodu kroužku a zda se koná. Předpokládá se , že bude provozován pouze venku u rybníka dokud počasí dovolí. V nadcházejícím zimním období bude z důvodu covidu uzavřen.

4. Zájezd- změna termínu

Byl přesunut termín zájezdu na 2-4.10.2020 . Zájemci z řad rybářů i houbařů se mohou hlásit u předsedy MO j Vegrichta. Tak jako každý rok organizace přispívá na zájezd členům, houbaři a nečlenové zájezd hradí v plné výši.

5. Ostatní chod organizace

I.

Vzhledem k stále se měnícím nařízením nelze přesně plánovat naše akce a tak stále není jisté zda se uskuteční podzimní závody i zábava, zrovna tak tomu bylo i na jaře, kdy jsme se rozhodli zrušit plánované závody a dětský den.

II.

Výbor MO se usnesl, že nadále nebude provozovat odpadkové koše u rybníka, které měli primárně sloužit rybářům.

III.

Sečení trávy se nadále zajišťuje individuálně, výbor vyzývá členy kteří by měli zájem, aby kontaktovali brigádního referenta.

IV.

Hospodáři J. Královi byl předán opravený služební notebook včetně obnovené zálohy. Chod organizace v této nejdůležitější oblasti byl tedy obnoven. Hospodář odvede finanční prostředky do ÚSMP za povolenky a členství v řádném termínu do 16.10.2020 a zároveň zajistí objednání povolenek a známek na rok 2021.

6. Závěr

Schůze byla zakončena v 21 hodin.

Zapsal Petr Kopecký jednatel MO