Zápis ze dne 8.12.2020

Schůze byla svolána předsedou MO J.Vegrichtem. Výbor MO se sešel v omezeném počtu 5 členů, byl prohlášen za usnesení schopný.

Výbor projednal následující body programu schůze:

-Změna využití finančních prostředků

Jednatel MO podal na OÚ Hovorčovice žádost o změnu využit finančních prostředků z důvodu kovidové situace, která znemožnila pořádat feederové závody a rybářskou zábavu. Tyto finančníprostřdky ve výši 10.000,-Kč budou dle žádosti přesunuty na financování garáže pro mobiliář MO.

– Prodej povolenek.

Výbor MO projednal prodej povolenek na rok 2021. Prodej a vrácení vyplněných úlovkových lístků proběhne 29.12.2020 v restauraci na Růžku od 16 do 19 hodin. Pokud by se situace změnila dle aktuálních vládních nařízení tzn. opětovné uzavření restaurací, proběhne prodej povolenek v naší klubovně ve stejném termínu skrze okénko klubovny.

-Vedení účtu v KB – poplatky

Výbor projednal nové podmínky vedení účtu. Byl vydán nový sazebník KB, kde má náš spolek veden účet. Výbor zažadá o vedení účtu a vydání 2 karet k účtu zdarma. Případně jedna karta pokladníka bude zrušena. Pokud této žádosti ze strany KB nebude vyhověno, účet bude zrušen a převeden k novému fin.ústavu Air Bank v OC Letňany.

-Mobilní Garáž

Předseda MO informoval o dostavbě garáže a předání klíčů k užívání. Projednalo se pojištění majetku, které bude realizováno v roce 2021.

Zapsal

Petr Kopecký