Zápis z výborové schůze dne 4.12.2017

Hovorčovice 4.12.2017

Zápis

ze schůze výboru místní organizace Českého rybářského svazu v Hovorčovicích

konané 4.prosince 2017 v rybářské klubovně u rybníka.

Schůze se zúčastnili členové výboru (viz.prezenční listina)

Předseda : Jiří Vegricht – přítomen

Místopředseda: Jan Žák – přítomen

Jednatel, administrátor: Petr Kopecký – přítomen

Hospodář: Miroslav Novák – přítomen

Vodohospodář:  Josef  Kopecký – přítomen

Brigádní referent: Petr Makal – nepřítomen

Pokladník: Jan Čvančarapřítomen

Účetní: Jiří Dusil- přítomen

Dozorčí komise: Václava Havlíček – přítomen

Schůze byla zahájena v 19.00h. předsedou J.Vegrichtem, přednesl program. Program schůze doplnil jednatel Petr Kopecký.

Program

1. Vánoční polévka

2. Plánování akcí spolku

3. Sestavení rozpočtu

4. Zavedení EvMO

5. Účetnictví

6. Projednání výboru na další volební období

7. Závěrka za rok 2017

8. Nákupy od dodavatelů

9. Výkaz do veřejného rejstříku

10. Vyúčtování finančního příspěvku obce

11. Zřízení odběrného místa el.energie

12.Termíny- prodej povolene

13.Diskuse a závěr

 

1. Vánoční polévka

Výbor projednal nadcházející organizační záležitosti ve věci zajistit akci VÁNOČNÍ POLÉVKA.

2.Plánování akcí spolku

Výbor se dohodl na sestavení pravidel pro pořádání akcí. Předseda vyzval k větší účasti a výpomoci i ostatních členů spolku (nejen výbor) na pořádání. Na příští výbor. schůzi 8.1.2018 bude sestaven kalendář akcí pro rok 2018, který bude předložen na výroční schůzi 24.2.2018.

3. Sestavení rozpočtu

Pokladník předložil vyúčtování příjmových a výdajových dokladů. Byl zjištěn přebytek v hospodaření. Výborem byl odsouhlasen z přebytku nákup:

a) Výčepní zařízení – předpoklad investice 12.000,-Kč

b) Podpora dětského kroužku – 5.000,- Kč

Rozpočet na rok 2018 bude sestaven leden-únor 2018

4. Zavedení EvMO

Na základě usnesení z porady předsedů MO bylo nařízeno všem místním organizacím zavedení software elektronické evidence programu Novotný EvMO a zajistit internetové připojení. Nainstalováním programu byli pověřeni tito členové výboru:

Petr Kopecký, Jan Čvančara, Jan Žák, Petr Makal

a) Jednatel s pomocí pokladníka, zajistí naplnění databázi členů.

b) Místopředseda, bude na základě dodaných podkladů od hospodáře plnit program těmito daty.

c) Brigádní referent, evidence brigád.

Výbor se shodl na stále narůstající administrativě a odpovědnosti výboru vůči úřadům a projednal možnost zvýšení odměn pro nadcházející výbor.

5. Účetnictví

Bylo zjištěno, že účetnictví se vede pouze ve formě pokladní knihy tzn. příjmy a výdaje. Není vedeno účetnictví ve smyslu zákona o účetnictví, jakožto právního subjektu naší organizace podléhajícímu. Výbor osloví na členské schůzi řadové členy a zjistí možnosti zejména finanční a možnost vedení externího účetnictví.

6. Projednání výboru na další volební období

Proběhla debata ohledně nastávajících voleb, jednotlivých funkcí členů výboru a smysluplnost uspořádání výboru. Výbor se dohodl, že bude hledat mezi svými členy :

a) sekretáře- práce na PC

b) účetní

Pokud by někdo z členů měl zájem pomoci pracovat ve zmíněných záležitostech, nechť kontaktuje výbor.

7. Závěrka za rok 2017

Celkové hospodaření bude uzavřeno po akci Vánoční polévka.

8. Nákupy od dodavatelů

Jednatel P.K. navrhl jednotné nákupy od dodavatelů pro spolek. Pro občerstvení – velkoobchod JIP, zasílání účtu rovnou k pokladníkovi, nákup cen, závody děts.den, zábava atp. Rybářství Němeček + Mivardi H.Počernice. Záležitost by měla přinést cenové zvýhodnění a pružnost v účtování mezi nakupujícím a pokladníkem.

9. Výkaz do veřejného rejstříku

Od účetního J. Dusila byla poskytnuta výsledná data pro závěrku rok 2015 a 2016. Závěrka byla zpracována jednatelem P. Kopeckým a zaslána na městský soud v Praze k zveřejnění ve veřejném rejstříku listin v stanoveném termínu.

10. Vyúčtování finančního příspěvku

Do 15.12.2017 bude jednatelem P.K. zpracováno vyúčtování dotace. Potřebné doklady k dotaci zajistí pokladník.

11. Zřízení odběrného místa

Výbor pověřil jednatele zjištěním situace ohledně zřízení odběrného místa elektrické energie pro naší klubovnu.

12. Termíny – prodej povolenek

Hospodář M. Novák oznámil přítomným termíny otevření klubovny pro členy v kterých si budou moci zakoupit povolenku a vyřídit členské záležitosti.Předal termíny jednateli a požádal o zveřejnění na našem webu zde:

http://rybari-hovorcovice.cz/klubovna/

Termíny:

27.12.2017 od 18 hodin restaurace Růžek

3.1.2018 – Klubovna u rybníka 18-19 hod.

17.1.2018 – Klubovna u rybníka 18-19 hod.

14.2.2018 – Klubovna u rybníka 18-19 hod.

24.2.2018 od 10 hodin restaurace Privat Grill – výroční schůze

13. Diskuse a závěr

Proběhla diskuse napříč všemi výše uvedenými body. Schůze byla ukončena v 21 30 hodin.

Zápis zpracoval

Jednatel MO ČRS Hovorčovice

Petr Kopecký