Zápis z 8.1.2018

                                                                                                                                             Zápis

                                                  ze schůze výboru místní organizace Českého rybářského svazu v Hovorčovicích 

                                                                                                                                konané 8.1.2018
                              
                                                                                          Schůze se zúčastnili členové výboru viz.prezenční listina
              Předseda: Jiří Veigricht : – přítomen
              Místopředseda :Jan Žák – přítomen
             Jednatel,administrátor: – Petr Kopecký – přítomen
             Hospodář: Miroslav Novák – přítomen
             Vodohospodář :Josef Kopecký – přítomen
              Brigádní referent:Petr Makal – nepřítomen -neomluven
             Účetní: Jiří Dusil – přítomen
             Dozorčí komise: Václav Havlíček: – přítomen
             Pokladník:-J.Čvančara – přítomen
                                                                                                                                   Program
                     1. Zahájení
 
                     2. školení RS
 
                     3.Dotace
 
                     4.Kalendář akcí
 
                      5.diskuze
 
                      6.závěr
                    1.Zahájení                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
                      Schůze byla zahájena v 19°°hod předsedou J.Veigrtem,který přivítal  všechny přítomné
                      a  přednesl program schůze.
                    2. Školení rybářské stráže
                         Školení rybářské stráže proběhlo 3.2.2018 , zúčastnil se Josef Kopecký
                              
                    3. Dotace
                        Jako rybářský spolek jsme odevzdali vyúčtování dotace na OÚ  Hovorčovice.jednatelem,nová žádost bude podána po vyhlášení
                    4. Kalendář akcí
7.4.2018  Privat Grill zkoužky pro nové uchazeče o RL, 9 30h – 10 30h děti, 10 30h – 11 30h dospělí .
květen – závody členů (termín dle zarybnění)
27.5. – dětské závody na rybníku ( včetně nečlenů hromadnou povolenku zařídíme jako loni na ÚSMP)
červen 22-24.6.  zájezd Roudná u Tábora (členové-hrazeno,nečlenové hradí)
září 28-30.9. zájezd Roudná u Tábora (členové-hrazeno,nečlenové hradí)
říjen – závody členů (termín dle zarybnění) Guláš 13.10.2018 – ?
listopad- zábava 17.11.2018 – Privat Grill
prosinec 15.12.2018 – vánoční polévka pro veřejnost od 13hod
Plánuje se ještě akce „poděkování sponzorům“. Termín na ni není prozatím schválen.
                    
 
                      5.diskuze
                       proběhla hlavně na téma DRD  – od svazu je zajištěna společná povolenka pro děti,které se zúčastní lovu,dále celková organizace,aby se soutěžící
                       mohli nerušeně věnovat lovu.
                   5.Závěr
                      schůze byla ukončena v 19°°hod
                      Jan Žák
                      místopředseda MO ČRS Hovorčovice