Zápis z 5.2.2018

                                                                                                                                             Zápis

  ze schůze výboru místní organizace Českého rybářského svazu v Hovorčovicích 

                                                                                                                                konané 5.2.2018
                                                                                          Schůze se zúčastnili členové výboru viz.prezenční listina
              Předseda: Jiří Veigricht : – přítomen
              Místopředseda :Jan Žák – přítomen
             Jednatel,administrátor: – Petr Kopecký – přítomen
             Hospodář: Miroslav Novák – přítomen
             Vodohospodář :Josef Kopecký – přítomen
              Brigádní referent:Petr Makal – nepřítomen -neomluven
             Účetní: Jiří Dusil – přítomen
             Dozorčí komise: Václav Havlíček: – přítomen
             Pokladník:-J.Čvančara – přítomen
                                                                                                                                   Program
                     1. Zahájení
 
                     2. Volební komise
 
                     3.Termín výroční schůze
 
                     4.Zajištění prezenční listiny
 
                      5.program schůze
 
                      6.zkoušky nových členů
                       7. odběrné místo el proudu                      
                     
                    1.Zahájení                                                                                                                                                                                                                                                                                                            
                      Schůze byla zahájena v 19°°hod předsedou J.Veigrtem,který přivítall všechny přítomné
                      a  přednesl program schůze.
                    2. Volební komise
                        Volební komise zajistí p.Vegricht (mandátová,volební,návrhová)
                    3. Termín výroční schůze
                        24.2.2018 v restauraci Privat Grill od 10°° hod.
                    4.Zajištění prezenční listiny
                    
                        Prezenční listinu zajistí p.Kopecký
                    5.program schůze
                        1.volba komisí – usnášení schopnost
                         2. zpráva předsedy
                        3. zpráva hospodáře
                        4. pokladní zpráva
                        5. účetní zpráva
                        6.zpráva revizní komise
                         7.zpráva vodohospodáře
                         8.volba výboru a revizní komise
                         9. návrh usnesení
                         10.diskuze
                         11. občerstvení a prodej povolenek
                  6.Zkoušky nových členů
                      Zkoušky proběhnou v klubovně MO Hovorčovice a to: 7.4.2018   od 10 – 12 hod.
                    7. odběrné místo
                     Byla podána žádost na odběrné místo u ČEZ,načež klubovna bude mít samostatný měřič el.proudu.
                      Jan Žák
                      místopředseda MO ČRS Hovorčovice