Zápis z výborové schůze dne 4.4.2016

Hovorčovice 4.4.2016

Zápis

ze schůze výboru místní organizace Českého rybářského svazu v Hovorčovicích

konané 4.dubna 2016 v rybářské klubovně u rybníka.

Schůze se zúčastnili členové výboru (viz.prezenční listina)

Předseda : Jiří Vegricht

Místopředseda: Jan Žák

Jednatel, administrátor: Petr Kopecký

Hospodář: Miroslav Novák

Vodohospodář:  Josef  Kopecký

Brigádní referent: Petr Makal

Pokladník: Stanislav Havelka

Účetní: Jiří Dusil

Dozorčí komise: Václava Havlíček

Schůze byla zahájena v 19.00h. předsedou J.Vegrichtem, který přivítal všechny přítomné a vyjádřil spokojenost s maximální účastí na této výborové schůzi a přednesl program.

Program:

1. Práce na klubovně

2. Hotová vývěska

3. Banka, vedení účtu

4. Násada, závody

5. Zájezd a Dětský den

6. Žádost o dotaci obci Hovorčovice

7. Odběr časopisu rybářství

8.Brigády revizní komise

9.Závěr

1. Práce na klubovně

Dle plánu budou pokračovat práce na klubovně. Předseda J. Vegricht si postěžoval na nezájem členů naší MO o brigádní činnost všeobecně a to i po zvýšené ceně za vykoupení z této členské povinnosti. Všem členům je umožněna brigádní činnost nejenom na těchto pracích,zdůraznil. Předpokládá se oprava chodníku podél rybníka. Předseda J.V. zajistí možnosti získat materiál na tuto akci od obce či ÚSMP.

2. Hotová vývěska

Na klubovně byla nainstalována vývěska pro zveřejnění činnosti naší MO ČRS a informace z ÚSMP.

3. Banka a vedení účtu

Byla předložena nabídka KB Letňany o možnosti zřízení nového bankovního účtu, bez poplatků. Nadále budou probíhat jednání mezi stávající Českou spořitelnou a novou KB, poté bude vyhodnocena výhodnější nabídka.

4. Násada a závody

Dle informací z ÚSMP násada do našeho rybníka by měla být nasazena koncem měsíce dubna dne 27.4. Poté bude rybník hájen do našich závodů tj.30.4.-1.5.2016.

5. Zájezd a Dětský den

První letošní zájezd bude v termínu 17.-18.-19.6.2016 . Pojede se na Novou Živohošť. Camp Junior. Místo a závazné přihlášky jednotlivých členů vyřizuje předseda J.Vegricht. Uskutečníme závody pro děti se souhlasem ÚSMP na rybníku v Hovorčovicích dne 11.6.2016.

6. Žádost o dotaci obci Hovorčovice.

Pro letošní rok budeme žádat tak jako každoročně o finanční příspěvek 15.000,-Kč na konání našich akcí. Žádost zpracuje a zašle na úřad jednatel MO Petr Kopecký.

1)Rybářská zábava – listopad 2016

2)Ceny na závody a Dětský den

3) Gulášiáda

7. Odběr časopisu Rybářství

Byl odsouhlasen odběr časopisu rybářství. Výtisky budou dostupné v naší klubovně všem členům zdarma.

8. Brigády revizní komise

Na návrh předsedy J. Vegrichta, aby od platby za nevykonanou brigádu byli osvobozeni i ostatní členové revizní komise z důvodu fungování a účasti na schůzích výboru těchto členů. Bylo o věci hlasováno. 5:3 byla odhlasována osvobozenost těmto dvěma členům RK.

9.Závěr

Schůze byla zakončena v 20 30 hodin.
Zápis zpracoval

Jednatel MO ČRS Hovorčovice

Petr Kopecký