Zápis z výborové schůze dne 5.11.2018

Zápis

Ze schůze výboru místní organizace Českého rybářského svazu v Hovorčovicich konané 5.11.2018

Schůze se zúčastnily členové výboru viz prezenční listina

Předseda: Jiří Veigrt
Místopředseda: Jan Žák
Jednatel : Petr Kopecký
Hospodář: Jaroslav Král
Vodohospodář: Josef Kopecký
Brigádní referent : p.Dauda
Dozorčí komise : Jiří Dusil
Pokladní: Jan Čvančara
Host:p.Mansfeld
Program

1.Zahájení

2. zpevnění povrchu před klubovnou
3.zapojeni el.proudu do klubovny
4 odstranění nežádoucích dřevin
5. závody

Schůze byla zahájena v 19 hod předsedou J.Veigrtem, který přivítal všechny přítomné a zahájil schůzi

Zpevnění povrchu před klubovnou
Náš host p.Mansfeld objasnil situaci k vyrovnání povrchu před klubovnou..Po konzultaci byla tato realizace přeložena na rok 2019.Z důvodu nejasností finančních nákladů.
Zapojení el.proudu na nové hodiny od ČEZ vz Toto řešení zajistí náš předseda v součinnosti s p.Milerem
4.Odstraneni dřevin
Odsouhlaseno odstranění dřeviny, konkrétně ořech , který není rozhodně vhodný na břehu
Rybníka.
Závody
Hodnocení závodů je veskrze kladné . Hlavní byla spokojenost všech zúčastněných a zajištění celé akce.
Dekujeme všem zúčastněným a gratulujeme vítězi, kterým se stal Petr Kopecký, dále je nutné poděkovat p.Cvancarovi za zajištění a výbornou spolupráci s naším sponzorem firmou MIVARDI.Za naši organizaci jí patří velký dík a těšíme se na další spolupráci.

Jan Žák místopředseda místní organizace Hovorčovice