Zápis z výborové schůze dne 10.12.2018

Zápis

Ze schůze výboru místní organizace Českého rybářského svazu v Hovorčovicich konané 10.12.2018

Schůze se zúčastnily členové výboru viz prezenční listina

Předseda: Jiří Vegricht
Místopředseda: Jan Žák
Jednatel : Petr Kopecký
Hospodář: Jaroslav Král
Vodohospodář: Josef Kopecký omluven
Brigádní referent : p.Dauda
Pokladní: Jan Čvančara

Dozorčí komise : Jiří Dusil

Program

1.Zahájení
2.Ohodnocení zábavy
3. Nové vytápění klubovny
4. Polévka
5. Vyúčtování el.proudu
6. Vánoční výzdoba
7. Prodej povolenek

Schůze byla zahájena v 19 hod předsedou J.Vegrichtem, který přivítal všechny přítomné a zahájil schůzi

Zhodnoceni rybářské zábavy Mo Hovorčovice
Náš pohled na organizaci a pobavení se všech přítomných je veskrze pozitivní , jsme velmi potěšeni velkého zájmu a myslíme , že je nutné a samozřejmě příjemné poděkovat všem , kteří nám umožnily a podporovali nás ,ve snaze uspořádat večer, který potěšil všechny přítomné . Děkujeme za podporu všech a zvláště OU a doufáme v další spolupráci.
3. Nakoupení nového vytápění Zn. Pohoda nebylo odsouhlaseno.p. Čvančara zajistí zástěnu mezi
společenskou místností a kuchyňkou.
4 Polévka
Dne 15.12.2018 srdečně zveme na námi uvařenou rybí polévku ,pro širokou veřejnost od 13hod .Tento kulinářský zázrak od našich odborníků se tento produkt podává zdarma. Kdo nemá v oblibě rybí polévku., je připravena další nabídka širokého občerstvení.
5.vyúčtování odběru el.proudu
Bylo provedeno vyrovnání.
6.Vánoční výzdoba
Zajistí předseda, kterého to moc baví.
7.Prodej povolenek – termíny na rok 2019
5.1.Privat grill od 13 30 hod do 17hod Hlavní ul.
12.1.klubovna od 13 30hod do 17.hod u rybníka
19.1. klubovna od 13 30hod do 17hod u rybníka
2.2. klubovna od 13 30hod do 17hod u rybníka

Jan Žák místopředseda místní organizace Hovorčovice