Zápis z výborové schůze 1/2019 z 7.1.2019

Schůze se zúčastnily členové výboru viz prezenční listina

Předseda: Jiří Vegricht

Místopředseda: Jan Žák

Jednatel : Petr Kopecký

Hospodář: Jaroslav Král

Vodohospodář: Josef Kopecký

Brigádní referent : p.Dauda

Pokladní: Jan Čvančara

Dozorčí komise : Jiří Dusil

Program

1.Zahájení

2.Zhodnocení akce polévka

3. Poděkování sponzorům

4. Výroční členská schůze

5. Kalendář akcí

6. Závěr

  1. Schůze byla zahájena v 19 hod předsedou J.Vegrichtem, který přivítal všechny přítomné a zahájil schůzi
  2. Zhodnoceni akce Polévka

Tato akce se dle MO velice vydařila co se týče návštěvnosti i počtem zkonzumovaných porcí.

Všem děkujeme za slova uznání pro naše kuchaře p. Dusila a p. Dauda.

  1. Poděkování sponzorům

Rádi bychom poděkovali všem sponzorům naši rybářské zábavy a touto cestou je pozvali na společné posezení dne 26.1.od 14-ti hod v klubovně MO u rybníka. Pozvání všech sponzorů formou SMS zprávy, zajistí místopředseda J. Žák.

  1. Výroční členská schůze

Výroční členská schůze se koná 23.2.2019 od 10-ti hodin.

  1. Kalendář akcí na rok 2019

Byl sestaven kalendář našich akcí pro rok 2019. Je zveřejněn zde na webu.

 

Jan Žák

místopředseda místní organizace Hovorčovice