Zápis ze schůze výboru 1/2023 16.1.2023

Schůze se zúčastnili členové výboru viz prezenční listina

Předseda: V. Král

Jednatel : P. Kopecký

Hospodář: J. Král

Vodohospodář: J. Kopecký

Brigádní referent : P. Král

Program

1.Zahájení

2. Sestavení kalendáře akcí našeho spolku pro rok 2023

3. Elektřina, banka, změna v rejstříku

4. Závěr

1.Zahájení Schůzi zahájil předseda MO V. Král v 19 30hodin.

2 . Výbor na první schůzi sestavil tento kalendář akcí pro rok 2023 :

25.2.2023 od 10 hod výroční členská schůze – Privat Grill

22.4.2023 – Brigáda u rybníka 8 – 13 hod.

20 – 21.5.2023 – Feederové závody na rybníku v Hovorčovicích- startovné 800,-

Květen 2023 – Rybářské závody členů na rybníku (termín dle zarybnění ÚSMP)

        
28.5.2023 – Dětské závody – včetně dětí veřejnosti, povolenka zajišťena místní MO.


29 – 1.10.2023-  Zájezd Roudná u Tábora (členové-hrazeno,nečlenové hradí)


Říjen – rybářské závody členů na rybníku (termín dle zarybnění ÚSMP) + Brigáda týden před zarybněním, bude zveřejněno na našem webu.

8.11.2023 – Starostenský Guláš


18.11.2023 – Rybářská zábava Privat Grill –

9.12.2023 od 13hod vánoční polévka pro veřejnost

3. Elektřina, banka, změna v rejstříku

Výbor projednal hodnoty elekřiny, možnost změn v bankovním účtu organizace a nedotažené změny v rejstříku. Jednotlivými kroky se bude výbor zabývat v letošním roce.

4. Závěr

Schůze byla zakončena v 21 hodin.

Zapsal

Jednatel Petr Kopecký