Poslední možnost splnit členskou povinnost do 25.4.2018

Všem členům dáváme na vědomost, že ve středu 25.4.2018 si budou moci v klubovně u rybníka od 17 hodin naposledy vyřídit  své čl. povinnosti.  Prodej známek, povolenek, úhrada neodpracovaných brigád. Po tomto termínu již pouze prodej povolenek těm členům, kteří mají splněné povinnosti rybáře a to v uvedených posledních dvou termínech klubovny. Dle  stanov ČRS zaniká členství neuhrazením pravidelného peněžního příspěvku (známky) do konce dubna příslušného roku. (Netýká se začínajících členů).

Jaroslav Král

Hospodář MO ČRS Hovorčovice