Zápis z výborové schůze 3.4.2018

 

                                                                                                                                             Zápis

  ze schůze výboru místní organizace Českého rybářského svazu v       Hovorčovicích 

                                                                                                                                konané 03.4.2018
                                                                                          Schůze se zúčastnili členové výboru viz.prezenční listina
              Předseda: Jiří Veigricht : – přítomen
              Místopředseda :Jan Žák – přítomen
             Jednatel,administrátor: – Petr Kopecký – přítomen
             Hospodář: Jaroslav Král -přítomen
             Vodohospodář :Josef Kopecký – přítomen
              Brigádní referent:p.Dauda – přítomen
              Dozorčí komise: Václav Havlíček: – přítomen
             Pokladník:-J.Čvančara – nepřítomen omluven
                                                                                                                                   Program
                     1. zahájení
 
                     2.daně
 
                      3.Zájezd

 

                     4.zkoušky pro oprávnění k rybolovu

 

                    5.stavební úpravy
 
                     6.žádost o dotace
 
                    7.hodnocení plesu Obce Hovorčovice

 

                    8.závěr
                    1.Zahájení                                                                                                                                                                                                                                                                                                             Schůze
                      Schůze byla zahájena v 19°°hod předsedou J.Veigrtem,který přivítall všechny přítomné
                      a  přednesl program schůze.
                     2. daně

 

 

                      Jako prvotní a určitě důležitý bod naší schůze byla informace od předsedy o podání daňového přiznání v termínu
                       stanoveného státem.

 

                       3.zájezd
                      Letošní první rybářský zájezd se uskuteční 22.-24.6 2018 v destinaci Stará pohoda nedaleko Soběslavi.

 

 
                      4.zkoušky pro oprávnění k rybolovu
                      Zkoušky nových adeptů rybářského cechu se konají 07.04.2018 od 9,30 hod v restauraci Privat Gril.
                      Všechny nové zájemce srdečně zveme na začlenění se do našich řad.
                      5.stavební úpravy
                        Bylo prodiskutováno několik návrhů na zlepšení okolí klubovny MO a a dohodnuto o nutnosti pořízení žlabů                           na odtok  dešťové vody a přijat návrh na zbudování stěny bránící nepříznivému počasí od strany základní školy.
                       6.žádost o dotace
                        Na naší výborové schůzi jsme také probírali o kolik je možné a kolik je reálné žádat ale z diskuze ,která byla
                        dosti bouřlivá jsme se nakonec dobrali rozumného dotačního celku který se v současné době  budeme
                        snažit obdržet.Celkové dotace budou oznámeny ihned po jejich obdržení nebo pevného  příslibu.

 7.hodnocení plesu Obce Hovorčovice

                           MO Hovorčovice děkuje OÚ a jejímu předsedovi za krásný zážitek,který naše obec uspořádala pro občany naší
—                         obce a jsme velmi rádi že  jsme se mohli sejít  a dobře se pobavit.

 

8.Závěr

 

Na závěr jsme měli možnost ochutnat prvního letošního kapra od.p.Kopeckého člena RS a opravdu se mu nic

vytknout(smaženému kaprovi)

 

                           Jan Žák Místopředseda MO Hovorčovice.