Zápis z výborové schůze MO ČRS Hovorčovice 5.3.2018

Zápis

ze schůze výboru místní organizace Českého rybářského svazu v Hovorčovicích

konané 5.3.2018 v rybářské klubovně u rybníka.

Schůze se zúčastnili členové výboru

Předseda : Jiří Vegricht – přítomen

Místopředseda: Jan Žák – nepřítomen-neomluven

Jednatel, administrátor: Petr Kopecký – přítomen

Hospodář: Jaroslav Král – přítomen

Vodohospodář: Josef Kopecký – přítomen

Brigádní referent: Albert Dauda – přítomen

Vedoucí mládeže, pokladník: Jan Čvančarapřítomen

Dozorčí komise: Jiří Dusil- přítomen

Schůze byla zahájena v 19.15 h. předsedou J.Vegrichtem, navrhl program. Program schůze doplnil jednatel Petr Kopecký.

Program

1. Ukliďme Česko

2. Elektřina

3. Zápis z výroční člen.schůze

4. Účetnictví

5. Obecní ples

6. Dodatek smlouvy – pronájem pozemku.

7. Diskuse

8. Závěr

1. Ukliďme Česko

Na základě výzvy starosty obce Hovorčovice o plánované akci „Ukliďme Česko“ výbor přislíbil účast cca 10 členů našeho spolku.

2. Elektřina

Výborem MO byla schválena a podepsána smlouva o smlouvě budoucí, připojení odběrného elek. zařízení k distribuční soustavě. Poplatek 2000,- Kč.

3. Zápis a přílohy z Výroční členské schůze (Včs)

Byl zpracován zápis z Včs, který byl zveřejněn na webu a rozeslán na příslušné instituce.

4. Účetnictví

Pro zpracování daňového přiznání práv.osob a vedení účetnictví pro další volební období byly osloveny 4 subjekty. Z oslovených byla výborem vybrána f. Aglio s.r.o. Měšice.

5. Obecní ples

Obecním úřadem bylo rybářům vyčleněno 10 lístků po 300,-kč. Zájemci se mohou hlásit u předsedy J. Vegrichta po vyčerpání našich lístků, dále na obecním úřadě.

6. Dodatek smlouvy – pronájem pozemku

Byla administrativně opravena smlouva (dodatek 2.) adresa a bankovní úhrada za pronájem části pozemku pod klubovnou s ÚSMP.

7. Diskuse

Hospodář J. Král zažádal o změnu data a upřesnil nové datum, otevření klubovny pro členy. Změna: místo 7.5.2018 bude klubovna otevřena 14.5.2018 v 18-19 hod.

J. Vegricht upozornil na blížící se úhradu hostingu a nutnosti administrativně přenést doménu do majetku MO.

8. Závěr

Schůze byla zakončena v 20 45 hodin.

Zápis zpracoval

Petr Kopecký

Jednatel MO ČRS Hovorčovice