Zápis z mimořádné schůze výboru MO Hovorčovice z 16.4.2018.

18.4.2018

č. 5/2018

Zápis z mimořádné schůze výboru místní organizace Českého rybářského svazu v Hovorčovicích konané 16.04.201

Schůze se zúčastnili členové výboru :

Předseda: Jiří Vegricht :- přítomen

Místopředseda :Jan Žák – přítomen

Jednatel,administrátor: – Petr Kopecký – přítomen

Hospodář: Jaroslav Král -přítomen

Vodohospodář :Josef Kopecký – přítomen

Brigádní referent:Albert Dauda – přítomen

Pokladník:-J.Čvančara – přítomen

Dozorčí komise: Jiří Dusil: – přítomen

1. Zahájení

2. Povinnosti členů naší MO

3. Závody 21-22.4

4. Pravidla závodů

5. Občerstvení na závodech

6. Diskuse

7. Závěr 

 

1.Zahájení

Schůze byla zahájena v 19°°hod předsedou J. Vegrichtem, který přivítal všechny přítomné

a přednesl program schůze.

2. Povinnosti členů naší MO

Povinností člena rybářské organizace všeobecně je úhrada členského příspěvku do 30.4. daného roku. Neuhrazením členství do tohoto data přestávává býti rybář členem a je vyloučen z organizace. Nebude mu již v daném roce umožněno zakoupit povolenku.

3. Závody 21-22.4

Do rybníka byla ve středu 18.4. vysazena násada 5q kapra. Rybník je od tohoto data do 22.4. do 13hod.hájen. V sobotu a neděli 21-22.4. 7-13 hod proběhnou rybářské závody MO Hovorčovice, které jsou nahlášeny na ÚSMP.

Ceny pro závody stanovil výbor MO takto:

Dospělí:

1. cena 1500,- (Voucher na nákup ryb.vybavení)

2. cena 1000,- (Voucher na nákup ryb.vybavení)

3. cena 500,- (Voucher na nákup ryb.vybavení)

4. cena krmení

5. cena krmení

Děti:

1. cena 500,- (Voucher na nákup ryb.vybavení)

2. cena ryb.vybavení v hodnotě 300,-

3. cena ryb.vggybavení v hodnotě 200,-

4-5.cena dle sponzora

Byla olovena f. MIVARDI, která přislíbila několik bonusových sponzorských cen ve formě krmení.

Vyhlášení výsledků neděle 22.4. v 13 30 hod u klubovny.

Nákup cen zajistí pokladník J.Čvančara.

4. Pravidla závodů

Soutěž bude na největší rybu (hodnotí se pouze kapr), při shodě rozhodne další míra uloveného kapra. Měření proběhne pomocí 2 sudích. Výsledky zpracuje jednatel P. Kopecký.

5. Občerstvení na závodech

Občerstvení zajistí J. Vegricht jako soukromá osoba, nebude součástí účetnictví MO.

6. Diskuse

Hospodář J.Král upozornil na nežadoucí vstup nečlenů do prostoru klubovny a na nežadoucí nadměrnou konzumaci alkoholu při závodech.

7. Závěr

Mimořádná schůze výboru MO byla zakončena v 21 10 hod.
Zápis zpracoval J. Žák – místopředseda.

Po domluvě ho doplnil

Petr Kopecký-jednatel